(A)teizm a duchowa ścieżka…

(A)teizm a duchowa ścieżka…

Swego czasu, z okazji ukazania się mojej poprzedniej książki (Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka) miałem przyjemność gościć w programie 4 Polskie Radia, w audycji Strefa prywatna. Na sam początek audycji, prowadzący ją Jakub Jamrozek, podjął się ze...
“Duchowość” jako ucieczka

“Duchowość” jako ucieczka

Dwa teksty temu pisałem (tutaj) o tym jak pozorny rozwój osobisty czy duchowy może być ucieczką przed faktyczną zmianą. Wyszliśmy od cytatu z Idriesa Shaha: “Większość ludzi, choć by temu zaprzeczyła, nie chce się uczyć. […] Zdają się raczej angażować w...
Hafiz z Szirazu i Jedność

Hafiz z Szirazu i Jedność

Jednym z najciekawszych mistyków sufickich był Szamsuddin Mohammad, znany powszechnie jako Hafiz z Szirazu (na powyższej rycinie drugi od lewej, podaje pomarańczę). Co prawda jako nauczyciel duchowy działał tylko pod koniec swojego życia i miał niewielu uczniów, ale...
Share This