“Duchowość” jako ucieczka

“Duchowość” jako ucieczka

Dwa teksty temu pisałem (tutaj) o tym jak pozorny rozwój osobisty czy duchowy może być ucieczką przed faktyczną zmianą. Wyszliśmy od cytatu z Idriesa Shaha: “Większość ludzi, choć by temu zaprzeczyła, nie chce się uczyć. […] Zdają się raczej angażować w...
Hafiz z Szirazu i Jedność

Hafiz z Szirazu i Jedność

Jednym z najciekawszych mistyków sufickich był Szamsuddin Mohammad, znany powszechnie jako Hafiz z Szirazu (na powyższej rycinie drugi od lewej, podaje pomarańczę). Co prawda jako nauczyciel duchowy działał tylko pod koniec swojego życia i miał niewielu uczniów, ale...
W tęsknocie jest odpowiedź

W tęsknocie jest odpowiedź

Rumi pisze: W każdej chwili, z każdej strony, ponagla nas wołanie, by kochać. Biegnę kontemplować wielkie zielone pole tego wołania. Pójdziesz ze mną? Dla wielu mistyków punktem wyjścia do doświadczenia Boga / Rzeczywistości jest coś, co nazywam metafizyczną tęsknotą....
Share This