Miłujące nieprzywiązanie

Miłujące nieprzywiązanie

Praktycznie każda ścieżka duchowa odnosi się do idei nieprzywiązania. I faktycznie, podejmując “drogę powrotną do siebie”, dość szybko przyjmujemy, że choć ważne jest, by dopuszczać do siebie wszelkie przeżycia i pozwalać je sobie doświadczyć, to nie warto...
Przypowieść o śnie sufiego

Przypowieść o śnie sufiego

W wielu wierszach i pieśniach sufich pojawia się motyw przeciwstawienia sobie dogmatyzmu i mistycyzmu. Tak jak choćby w pięknej pieśni Saczala Sarmasta, którą omawiałem tutaj. Często sufi (mistyk) jest symbolicznie przeciwstawiony członkowi kleru, najczęściej...