Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 8 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 9. żelaznej zasady, która brzmi:
Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych.

Na duchowej ścieżce musimy zrównoważyć dwie – wydawałoby się, że będące nie do pogodzenia – siły: (1) pewnego rodzaju wysiłek, związany ze zwiększaniem naszej wrażliwości, a prowadzący do poznania rozróżniającego oraz (2) nieprzywiązanie, pozytywnie pojętą obojętność, prowadząca do zachowania autonomii działania, także w trakcie silnych przeżyć. W tradycji sufickiej jedną z podstawowych nieformalnych praktyk, za pomocą których oczyszczamy umysł, a jednocześnie zwiększamy swoją wrażliwość i kultywujemy nieprzywiązanie, jest – opisana przeze mnie już wcześniej – praktyka widzenia dobrego w złym, a złego w dobrym. Gdy zdarzy nam się coś, co postrzegamy jako pozytywne, przyglądamy się jakie negatywne efekty to powoduje, czy to dla nas czy dla innych. Gdy zdarzy nam się coś, co odbieramy jako negatywne, przykre, przyglądamy się jakie dzięki temu powstały dla nas lub dla innych pozytywne rezultaty. Dzięki temu kształtujemy nieprzywiązanie, jak również zwracamy uwagę na to jak wiele zależy od naszej interpretacji lub tego, co dalej zrobimy z otrzymanymi w wyniku naszego działania rezultatami. Dzięki temu także zaczynamy dostrzegać głębsze rezultaty naszych działań. Warto się im przyjrzeć, jak również warto się przyjrzeć swoim motywom.

Jest takie sufickie powiedzenie (prawdopodobnie pochodzące od Idriesa Shaha): Zbadaj motywy swoich działań, a następnie zbadaj motywy swoich motywów. Praktyka tej zasady zachęca do przyglądania się temu dlaczego podejmujemy określone działania, jakie pobudki nami kierują. Gdy pojawiają się odpowiedzi, warto zadać pytanie ponownie, niejako podważyć pierwszą odpowiedź. Spróbować wejść głębiej.

Podczas pracy nad tą zasadą warto sobie zadać m.in. następujące pytania:

  • Co oznacza dla mnie zysk?
  • Czym jest dla mnie powodzenie życiowe?
  • Czym jest dla mnie szczęście?
  • Jakie działania innych są krzywdzące dla mnie? Jakie moje działania mogą być krzywdzące dla innych?
  • Czy realizując swoje cele biorę pod uwagę dobro innych?
  • Czy dbając o dobro innych, nie rezygnuję z rzeczy ważnych dla mnie?
  • Jak odnaleźć równowagę między dbałością o siebie i o innych?
  • Jak odnaleźć równowagę między realizacją swoich celów a dbałością o środowisko, zarówno społeczne jak i przyrodnicze?

Przy okazji pracy z opisanymi wyżej zagadnieniami warto przyjrzeć się też zrealizowanym już wcześniej zasadom, zadać sobie ponownie pytania, które w ramach ich praktyki sobie zadawaliśmy, poobserwować powiązania między poszczególnymi zasadami. W tym kontekście szczególnie warto wrócić do pierwszej, trzeciej i piątej.

Powodzenia!

Share This