Praktyki etyczne są bardzo ważnym aspektem pracy nad sobą na medytacyjnej ścieżce z 2 powodów:
(1) Po pierwsze umożliwiają skonfrontowanie się ze swoim systemem wartości i zbadanie czy postępujemy zgodnie z nim.
(2) Po drugie dają nam możliwość zmiany określonych postaw i zachowań w naszym życiu, a co za tym idzie realnej zmiany życiowej.

Jedną z niezwykle cennych praktyk z tej grupy jest 40 zasad, o których pisałem tutaj. Ten wpis zaczyna cykl, w którym będę omawiał zasadę po zasadzie. Nie napiszę tu co dokładnie należy robić, byłoby to sprzeczne z ideą praktyki na ścieżce medytacyjnej, która ma być wszakże drogą usamodzielniania się i samostanowienia. Byłoby to też sprzeczne z ideą samych zasad – przecież na początku każdej z nich znajdziemy zawołanie „Moje uczciwe ja”, które sugeruje, że powinien się tu odbywać pewnego rodzaju dialog z samym sobą.

Przypominam, że nie ma jedynie słusznej metody realizacji praktyki Żelaznych, Brązowych, Srebrnych i Złotych Zasad. Istotne jest by nie zatrzymać się na tym, że jedynie je czytamy i zachwycamy się nimi. Ważne, by faktycznie podjąć pracę nad ich wdrażaniem. Ja najczęściej proponuję następująca formę: rano poświęcić ok. 5 minut na przeczytanie czy powtórzenie zasady i krótką refleksję czy medytację na jej temat, w ciągu dnia starać się pamiętać o niej, a wieczorem zrobić sobie prosty, nieobwiniający rachunek sumienia.

Pierwsza z zasad, I Żelazna Zasada brzmi:
Moje uczciwe ja: Nie składaj fałszywych oświadczeń.

Nie składaj fałszywych oświadczeń. Nie kłam, nie wyolbrzymiaj, nie przesadzaj, nie umniejszaj, nie mów nieprawdy… Pamiętajmy, że nie chodzi tutaj o zaciśnięcie zębów i wygarnianie każdej znajomej osobie „prawdy”, a raczej o uważność swoich wartości, postaw i zachowań i budowanie samoświadomości. Można sobie zadawać m.in. następujące pytania:

  • Czy zachowuję się szczerze we wszystkich relacjach?
  • Kiedy kłamię? W relacji z kim? Kiedy wyolbrzymiam lub umniejszam?
  • Dlaczego jestem nieszczery? Dlaczego mijam się z prawdą? Czy staram chronić siebie lub kogoś? Czy to faktycznie jest konieczne?
  • Czy jest możliwe, żebym od teraz nie składał już więcej fałszywych oświadczeń? Co musi się stać, co muszę zrobić, żebym mógł być szczery?
  • Co zrobić, by w przyszłości móc wchodzić w pełne szczerości relacje z innymi?

 Oczywiście to tylko propozycje pytań – warto zadać sobie takie, które są dla nas najbardziej oczywiste, naturalne. Powodzenia!

Po minimum 40 dniach codziennej praktyki możesz przejść do kolejnej zasady.

Share This