Po minimum 40 dniach praktyki drugiej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki trzeciej, która brzmi:
Moje uczciwe ja: Nie wykorzystuj czyjejś ignorancji!

To bardzo doniosła zasada, pozwalająca kształtować wewnętrzną uczciwość. Wszak kuszące może być wykorzystanie czyjejś niewiedzy, można skorzystać, a pokrzywdzony być może nigdy w życiu się nie dowie. Ale jednak Hazrat Inayat Khan nas ostrzega:

Wszyscy jesteśmy z jednego Ducha i jednym żyjemy życiem,
Jak moglibyśmy być szczęśliwi, gdy nasz sąsiad jest pogrążony w smutku.

Tak naprawdę nie możemy wykonać działania przeciwko komuś, nie występując przeciwko samemu sobie:

Myśl wyrażająca miłość lub dobro szerzy radość najpierw w nas samych i przenika całe nasze otoczenie, tworząc harmonijną, spokojną atmosferę; a ten, ku któremu kierujemy myśl, gdziekolwiek by przebywał na ziemi czy w niebie, niewątpliwie ją otrzyma. Lecz gdzie zła myśl, myśl wyrażająca gniew, zazdrość lub gorycz, zostaje skierowana do kogoś, tam najpierw rujnuje życie i psuje atmosferę, a następnie niszczy tego, do kogo płynie ze swego źródła. Jest jak dynamit, który upadając na jakąś rzecz niszczy nie tylko ją, ale i samą atmosferę. Nikt nie może skrzywdzić taką myślą, słowem czy działaniem bez wyrządzenia krzywdy sobie samemu, tak jak nie może czynić dobra względem innego bez uzyskania tysiąckrotności tego dobra. (Hazrat Inayat Khan)

Oczywiście zapewne nikt z nas nie stosuje perfidnego wykorzystywania cudzej ignorancji, ale warto poobserwować czy nie robimy tego w sposób bardziej subtelny i nieświadomy. Dlatego warto obserwować siebie przez 40 dni, zadając sobie m.in. następujące pytania:

  • Czy wykorzystuję czyjąś niewiedzę i nieświadomość dla uzyskania swoich korzyści?
  • Czy wykorzystuję okazane mi zaufanie zgodnie z intencją osoby, która mi zaufała?
  • Czy wykorzystuję niewiedzę lub zaufanie mojej żony/męża/partnera/partnerki?
  • Czy wykorzystuję niewiedzę lub zaufanie mojego dziecka?
  • Czy nastawiam się na współpracę i wzajemną pomoc innym czy na walkę o swoje miejsce, swoją pozycję? (w pracy, w rodzinie itp.)
  • Czy staram się wywrzeć mocne wrażenie na innych?
  • Czy próbuję grać wyższy lub niższy status społeczny niż mam dla uzyskania swoich celów?

Pomocna w praktyce tej zasady będzie również praktyka dostrzegania dobrego w złym, a złego w dobrym, która m.in. uczy rozumiania negatywnych konsekwencji wykorzystywania czyjejś niewiedzy dla swoich potencjalnych korzyści.

Share This