Materiały po zajęciach z pranajamy na studiach

Dziękuję za wspólną praktykę 🙂

3 aspekty oddechu i 5 rodzajów pranajamy: https://maciejwielobob.pl/2016/10/oddech-pranajama-medytacja/

Jakby kogoś interesowało to swego czasu robiłem live’a na temat pranajamy – jego nagranie jest tutaj.

Oddech brzuszny – strona 16 w tym ebooku: https://maciejwielobob.pl/ksiazki/pranajama-e-book/

Relaks
O relaksie: https://maciejwielobob.pl/2014/09/relaks-medytacja-joga/
Nagranie prowadzonego przeze mnie relaksu: https://maciejwielobob.pl/2016/05/podcast-medytacja-uwaznosc-1/

Kapalabhati i bhastrika – w moim bezpłatnym ebooku o pranajamie, s. 17-19: https://maciejwielobob.pl/ksiazki/pranajama-e-book/

Śitali i śitkari pranajama – s. 22-23 w tym ebooku: https://maciejwielobob.pl/ksiazki/pranajama-e-book/

Przygotowawcze ćwiczenie oddechowe (z mentronomem): https://maciejwielobob.pl/2012/04/cwiczenie-oddechowe/

Brahmari pranajama: s. 44-45 w tym ebooku: https://maciejwielobob.pl/ksiazki/pranajama-e-book/

20 oddechów oczyszczających: https://maciejwielobob.pl/2012/06/pranajama-20-oddechow-oczyszczajacych/

Pranajamy z konkretnym przedmiotem koncentracji (trójkąty, kwadraty): strony 37-43 w tym ebooku: https://maciejwielobob.pl/ksiazki/pranajama-e-book/

3 popularne mudry do pranajamy pokazuję na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=PSYE7HRBYIo

Kontrolę przepływu powietrza przez nozdrza pokazuję na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=_iOUcWDq430

O bandhach jest w tym materiale: https://maciejwielobob.pl/2012/10/synchronizacja-ruchu-z-oddechem/

Pranajama projekcyjna: https://maciejwielobob.pl/2016/12/podcast-medytacja-uwaznosc-5/ (jest to nagranie, w opisie jest link do instrukcji)

Surja, ćandra i hatha lub dżelal, dżemal i kemal (3 siły w wewnętrznej alchemi – opis poniżej)

Kemal kasab/nadi śodhana – opis poniżej

Dżemal (ćandra), dżelal (surja), kemal (hatha)

Pośród różnych koncepcji spotykanych do opisu pewnych doświadczeń w toku praktyki medytacyjnej, używa się w tantrze i sufizmie także koncepcji trzech jakości. Jakości te tradycyjnie nazywają się surja (w tantrze) i dżelal (w sufizmie), ćandra/dżemal i hatha/kemal.

Jakość surja/dżelal oznacza siłę, moc i kreatwyność natury. Aspekt ćandra/dżemal reprezentuje łagodność, piękno oraz wrażliwość. W stanie hatha/kemal, surja i ćandra pozostają w idealnej równowadze. Jest to aspekt równowagi i harmonii, ale i siła destrukcji/ asymilacji.

Zauważmy, że nie oceniamy w powyższych rozważaniach, który aspekt jest lepszy, a który gorszy. W rzeczywistości w różnego typu sytuacjach życiowych, pomocne będą różne jakości. Czasem istotna jest siła, a czasem łagodność. Innym razem z kolei potrzebne nam będzie odpowiedni dla kemal – nieporuszony, harmonijny stan lub odwrotnie zburzenie rzeczywistości, spalenie mostów, by postawić na zgliszczach wszystko od nowa.

W psychologii kontemplacyjnej wszystkie koncepcje są stworzone dla celów praktycznych, dlatego tu również rozważymy jak w praktyce możemy stymulować poszczególne jakości.

Aspekt surja możemy odnaleźć:

  • oddychając prawym nozdrzem (lub zaczynając pranajamę od wdechu prawym nozdrzem),
  • w procesie oddychania kładąc nacisk na wdech i zatrzymanie oddechu po wdechu,
  • w pracy z ciałem, wykonując ćwiczenia fizyczne – rozpoczynając ruch od prawej ręki, prawej nogi i generalnie prawej strony ciała.

Analogicznie aspekt ćandra możemy stymulować:

  • kładąc nacisk na wydech i zatrzymanie oddechu po wydechu,
  • rozpoczynając oddech lewym nozdrzem (zaczynając pranajamę od wdechu lewym nozdrzem),
  • rozpoczynając ruch lewą ręką, lewą nogą, lewą stroną ciała.

Hatha natomiast jest stanem medytacyjnym. Ma dwa aspekty – tymczasowy i właściwy. Gdy surja zaczyna przechodzić w ćandra lub odwrotnie, musi przejść przez chwilowy stan hatha. To jest tymczasowe doświadczenie tego stanu. We właściwym stanie hatha/kemal oddech biegnie równo prawym i lewym nozdrzem, jest ono kulminacją jednej i drugiej siły. Stan ten zachodzi, gdy surja/dżelal i ćandra/dżemal się spotykają, co z punktu widzenia zwykłego człowieka musi rodzić konflikt. Jednak siła destrukcji i siła “resetu” to z punktu widzenia medytacji to samo.

Podstawowy wariant kasab / nadi śodhana / pratiloma udżdżaji

(Wyżej wymienione 3 nazwy tej praktyki, z którymi się zetknąłem – suficka i dwie tantryczne)

Ważna uwaga na początek:

Nie praktykuj ten pranajamy na siłę. Dla wielu osób podany rytm oddechu jest zbyt forsowny, praca na siłę z oddechem może niekorzystnie wpływać m.in. na układ nerwowy.

Rytm i kierunek oddychania:

Wdech lewym nozdrzem 4 sekundy – zatrzymanie oddechu po wdechu 8 sekund (zatykając oba nozdrza) – wydech prawym nozdrzem 4 sekundy – wdech prawym nozdrzem 4 sekundy – zatrzymanie oddechu po wdechu (zatykając nozdrza) 8 sekund – wydech lewym nozdrzem 4 sekundy – wdech prawym i lewym nozdrzem 4 sekundy – zatrzymanie oddechu po wdechu (zatykając nozdrza) 8 sekund – wydech prawym i lewym nozdrzem 4 sekundy.

Tradycyjnie wykonuje się 3-7 powótrzeń powyższego cyklu (1 cykl to 3 oddechy).

Koncentracja:

Z wdechem skupiamy się na odczuciu (odczuciu, nie wyobrażeniu) wdychania (boskiej) energii / (boskiego) światła / wyższej świadomości  / doświadczenia Obecności przez wdech etc., na zatrzymaniu oddechu po wdechu koncentrujemy się na doświadczeniu wchłonięcia, przyjęcia, zaabsorbowania tego, co nabraliśmy z wdechem, a na wydechu – skupiamy się na doświadczeniu oddania tego, czego nie byliśmy w stanie „przyjąć”.

Share This