Istota przebaczenia

Istota przebaczenia

Zanurzmy się dziś (a najlepiej nie tylko dziś!) w medytacji lub refleksji o przebaczeniu. Pozwolę sobie poniżej zacytować słowa Hazrata Inayata Khana, a potem skomentować bardzo ważny wątek, który się z tych słów wyłania i który jest esencją, sednem przebaczenia....