Każda szkoła medytacyjna ma też swoją tradycję pisaną (lub przekazywaną ustnie, a później spisaną) w postaci traktatów, książek i tekstów ezoterycznych. Nie inaczej jest z uniwersalną suficką szkołą Inayati, której jednym z odłamów jest Otwarta Droga, która reprezentuję. Oprócz wielu tekstów tradycyjnych, do których się odwołuje oraz szacunku do wszelkich tradycji religijnych, są też teksty charakterystyczne dla adeptów tej konkretnej linii duchowego nauczania. W sufickiej linii Inayati są to głównie 4 grupy tekstów ezoterycznych: Gathy, Githy, Sangathy oraz Sangithy. Te 4 dzieła tworzą pewną tetralogię ezoteryczną, wyznaczającą tradycyjnie strukturę treningu duchowego. Do tego dochodzą tzw. Gatheki – teksty już bardziej zewnętrzne, tzw. Message papersCheragpapers oraz Collective interviews. Poniżej w tabeli umieszczam teksty w przedziale czasowym i piszę odrobinę o ich treści.

Tytuł tekstu lub seriiLata powstaniaUwagi
Gatheki (Gathekas)Zapisy wykładów Hazrata Inayata Khana dla osób zainteresowanych różnymi aspektami duchowego nauczania, także nie uczestniczących w sufickim treningu. Wykłady te są pogrupowane 3 serie: Gatheki społeczne, religijne i ezoteryczne.
Gathy (Gathas)Teksty wprowadzające w ezoteryczne spojrzenie na różne aspekty życia dla osób aspirujących do treningu duchowego. Skompilowane przez murszidę Sharifę Lucy Goodenough na prośbę Hazrata Inayata Khana z fragmentów jego wykładów. Jako jedyne z tekstów wewnętrzny zostały opublikowane w Dziełach Zebranych Inayata Khana w tomie XIII.
Githy (ew. Gity, oryginalnie: Githas)1913-1920Skompilowane przez Lucy Goodenough z wykładów Hazrata Inayata Khana dla jego angielskich uczniów z lat 1913-1920. Są to teksty wprowadzające w większość zagadnień praktyki ezoterycznej. Jako odrębny zbiór powstały jako pierwsze z wszystkich wymienionych tu tekstów.
Sangathy (Sangathas)1922-1926Skompilowane przez L. Goodenough z wykładów Hazrata Inayata Khana w Sureness dla bardziej zaawansowanych uczniów. Często są traktowane również jako instrukcje dla początkujących nauczycieli sufickich (naqibów – instruktorów).
Sangithy (ew. Sangity, oryg. Sangithas)1922-1926Skompilowane przez L. Goodenough z wykładów Hazrata Inayata Khana dla najbardziej doświadczonych uczniów i współpracowników. Traktowane jako są często jako instrukcje dla nauczycieli sufickich (szejków, khalifów i murszidów).
Message papers
(Dokumenty o przesłaniu)
1922-1926Wykłady z wtorkowych wieczorów podczas Letnich Szkół Medytacji z Hazratem Inayatem Khanem w Suresnes dla najbliższego kręgu uczniów.
Cherag papers (Dokumenty dla szeragów)1922-1926Wykłady dla kandydatów na szeragów, szeragów i seradżów czyli prowadzących ceremonie jedności ideałów religijnych. Dotyczą prowadzenia ceremonii oraz formacji metodycznej i duchowej szeragów (prowadzących ceremonie) i seradżów (uprawnionych do ordynowania szeragów).
Collective interviews1922-1926Zapisy wykładów z sesjami pytań i odpowiedzi, dla zaawansowanych uczniów. Spore fragmenty tych wykładów można też znaleźć w Sangathach i Sangithach.

Githy

Najważniejszym tekstem spośród wyżej wymienionych są Githy, które odnoszą się do wszystkich zasadniczych elementów duchowego treningu. Tom ten składa się z 3 serii po 10 rozdziałów. Rozdziały obejmują następujące działy tematyczne: murakaba (koncentracja/uważność), amaliat (psychologia), szafajat (uzdrawianie), kaszf-ul-kabur (zjawisko ducha), riazat (ezoteryka), asrar-ul-ansar (mistycyzm), sadhana (ścieżka osiągnięć),

Githa I, rozdział 1: Muraqaba (koncentracja)

Weź jakiś przedmiot, owoc lub kwiat dostępny w pokoju, umieść go przed sobą i skoncentruj swój wzrok na nim. Oddychaj rytmicznie, nie pozwalając wędrować twojemu wzrokowi. Zdystansuj się do pojawiających się myśli, a przedmiot przed tobą niech ugruntuje się w twojej świadomości (umyśle). Patrz na przedmiot przez piętnaście minut, a potem zamknij oczy i staraj się jak najdokładniej zwizualizować przedmiot i przez kolejne piętnaście minut utrzymywać koncentrację na tym wyobrażeniu. Obserwuj postępy z dnia na dzień, kontynuując tę pracę przez tydzień.

W drugim tygodniu zmień przedmiot koncentracji. Wpatruj się w niego przez 20 minut, po czym koncentruj się na wizualizacji przez kolejne 20 minut.

W trzecim tygodniu ponownie zmień przedmiot koncentracji i przeznacza na wpatrywanie się i wyobrażanie przedmiotu po 25 minut każde.

W czwartym tygodniu ponownie zmień przedmiot. Wpatruj się w obiekt koncentracji przez 30 minut, po czym utrzymuj wyobrażenie również przez 30 minut.

Powyższy fragment opisuje podstawowe ćwiczenie koncentracji – tzw. wpatrywanie się (sanskr. trataka). Jest to jedno z najbardziej podstawowych ćwiczeń w treningu medytacyjnym, stąd też pojawia się na samym początku Git. Praktyka ta służy z jednej strony do porawy koncentracji (która jest przecież jedną z dwóch podstawowych, obok relaksu/uważności, kompetencji niezbędnych w medytacji), a z drugiej do treningu woli.

Nagranie podstawowej wersji tej praktyki znajdziesz tutaj, a bardziej rozbudowanej – tutaj. Opisana powyżej wersja jest dosyć intensywna (choćby z powodu, że w ostatnim tygodniu praktykujemy 30 minut wpatrywania się i 30 – wizualizowania), ja zazwyczaj zalecałem wersję nieco lżejszą: na etapie pierwszym 5 minut wpatrywania się i 5 minut wizualizacji, na drugiem – po 10 minut, na trzecim po 15. Jeśli masz trudności z wizualizowaniem – tutaj znajdziesz postawowe wskazówki. Powodzenia!

Share This