Po 40 dniach praktyki trzeciej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach i o sposobie ich praktykowanai przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki czwartej żelaznej zasady, która brzmi:
Moje uczciwe ja: Nie przechwalaj się swoimi dobrymi uczynkami.

To ważna praktyka, która pozwala nam się uwolnić od egocentryzmu, ale i od konieczności tłumaczenia się i uzasadniania swojej wartości. To praktyka szczególnie istotna z perspektywy kultywowania współczucia i postawy służby innym (choćby z perspektywy psychologii sufich na etapie serca).

Zacznij od zadania sobie następujących pytań:

  • Czy chcę być doceniany(a)?
  • Dlaczego chcę być doceniony(a)? Dlaczego to dla mnie jest ważne?

Nie oceniaj swojej potrzeby bycia docenianym. Większość z nas choćby od czasu do czasu po prostu potrzebuje być docenionym, szczególnie przez kogoś bliskiego. Nie chodzi więc o to, by z zaciśniętymi zębami rezygować z tej potrzeby, lecz by obserwować dokąd ona nas prowadzi, jakie działania przez nią podejmujemy.

Praktykując tę zasadę warto zadać sobie jeszcze następujące pytania:

  • Czy docenienie przez innych podnosi moje poczucie wartości? A może zyskuję coś innego?
  • Czy mam poczucie, że muszę udowadniać innym swoją wartość? Dlaczego muszę?
  • Co musiałoby się zdarzyć, żebym miał(a) mniejszą potrzebę bycia docenianym(docenianą)?
  • Na czym opieram moje poczucie wartości?
  • Dlaczego pomagam innym?
  • Czy afiszuję się z tym, że pomagam? Czy może przesadnie dbam o ukrywanie swoich dobrych uczynków?
  • A może odwrotnie zaniżam swoją wartość w oczach innych ludzi? Ujmuję sobie? Nie potrafię przyjąć komplementów?
  • Gdzie leży granica między przechwalaniem się a pokazywaniem dobrych praktyk?

Może nasuną Wam się jeszcze jakieś pytania do refleksji i medytacji przez 40 dni przeznaczone tej praktyce. Będę wdzięczny jak wrzucicie swoje propozycje w komentarzach: przydadzą się nie tylko mnie, ale i innym osobom realizującym tę zasadę. Pamiętaj, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, są szczere lub nieszczere, a szczerość ze samym sobą jest podstawą praktyki 40 zasad i praktyki w ogóle. Istotne jest by nie oceniać swoich działań, zanadto ich nie interpretować, raczej stawać się bardziej świadomym ich, a przez to być bardziej obecnym(ą) w swoim codziennym działaniu. Dlatego pamiętaj, że na podane powyżej pytania niekoniecznie musisz odpowiedzieć słownie, możesz po prostu je zadać i obserwować jak rezonują w Tobie. Powodzenia!

Pomocna w realizacji tej zasady na pewno będzie również praktyka wdzięczności.

Share This