Niektórzy sufi na przełomie roku praktykują poniższą modlitwę, autorstwa Hazrata Inayata Khan (poniżej w moim przekładzie). Więcej modlitw autorstwa murszida Inayata Khana znajdziesz tutaj.

O Ty, który zamieszkujesz w naszych sercach

i pełen miłującej dobroci i współczucia,

władasz niebem i ziemią;

wybaczamy innym ich przewinienia

i prosimy o przebaczenie naszych.

Zaczynamy nowe życie

z czystym sercem i sumieniem,

z odwagą i nadzieją.

Pomóż nam urzeczywistnić cel naszego życia

pod Twoim Boskim Przewodnictwem.

Amen

Share This