Modlitwa jest jedną z najbardziej istotnych praktyk w wielu ścieżkach medytacyjnych. Oczywiście współcześnie wiele osób czuje się obco z tego typu praktyką, często w efekcie indoktrynacji, której doświadczyli w młodości, z kolei inni czują modlitwę jako coś naturalnego i oczywistego.

Nie będę się tutaj wgłębiał w teoretyczne rozważania na temat modlitwy, więc jeśli jesteście zainteresowani pogłębieniem tematu – sięgnijcie po moją książkę „Uważność w praktyce”, gdzie znajdziecie obszerny rozdział o modlitwie. Poniżej przedstawię bez dodatkowego komentarza modlitwy Hazrata Inayata Khana, jednego z najwybitniejszych mistków Indii. Poza moją osobistą sympatią i szacunkiem do Inayata Khana oraz pewnym z nim powiązaniem (Hazrat Inayat Khan był nauczycielem nauczyciela mojego nauczyciela), o wyborze tych modlitw zadecydowała także ich – że tak powiem – mistyczna siła oraz międzywyznaniowy charakter.

Gdy będziesz je czytać pierwszy raz to możesz przyjąć jedną z kilku strategii:
(a) przeczytaj je z intencją zmawiania modlitwy,
(b) przeczytaj obserwując jakie niosą znaczenia poszczególne modlitwy,
(c) przeczytaj tekst, nastawiając się na czucie tego, jak w Tobie te modlitwy rezonują, wybrzmiewają.

Tradycyjnie modlitwy Saum i Pir są modlitwami rannymi, Salat i Nabi – południowymi, a Khatum i Rasul – wieczornymi. Jeśli modlitwy się robi osobno to tradycyjnie przed pierwszą z nich ofiarowuje się inwokację „Ku Jedynemu…”. Przekład jest mojego autorstwa. Jeśli zamiast czytać poniższe modlitwy wolał(a)byś posłuchać jak ja je recytuję, przejdź do 3. odcinka mojego podkastu, klikając tutaj.

* * *

Inwokacja
Ku Jedynemu,
Ideałowi Miłości, Harmonii i Piękna,
Jedynej Rzeczywistości,
Zjednoczonej ze wszystkimi oświeconymi duszami,
Które tworzą ucieleśnienie Mistrza,
Ducha Przewodnictwa.

Saum
Chwała Tobie, Najwyższy Boże,
Wszechpotężny, wszechobecny, przenikający wszystko, Jedyny.
Weź nas w Twoje rodzicielskie ramiona, wznieś nas z ziemskiej gęstości,
Twoje piękno czcimy, Tobie chętnie poddajemy się.
Najbardziej łaskawy i współczujący Boże, wyidealizowany Panie całej ludzkości,
Tobie tylko oddajemy cześć i w Twoim tylko kierunku aspirujemy.
Otwórz nasze serca na Twoje piękno, oświeć nasze dusze Twoim boskim światłem,
Boże, Ideale Miłości, Harmonii i Piękna,
Ty, który jesteś wszechpotężnym kreatorem, podtrzymującym ład, sędzią i wybaczającym nasze grzechy,
Panie Boże Wschodu i Zachodu, Światów powyżej i poniżej, widzialnych i niewidzialnych istnień.
Oblej nas Twoją miłością i Twoim światłem, wzmocnij nasze ciała, serca i dusze,
użyj nas do celów, które wybiera Twoją mądrość i poprowadź nas na ścieżce Twojej Dobroci.
Przybliżaj nas do Ciebie w każdej minucie naszego życia,
aż staniemy się odzwierciedleniem Twojej Łaski, Twojej Chwały, Twojej Mądrości, Twojej Radości i Twojego Spokoju.
Amen

Pir
Inspiratorze mojego umysłu, pocieszycielu mojego serca, uzdrowicielu mojego ducha,
Twoja obecność wznosi mnie z ziemi do niebios, Twoje słowa płyną niczym święta rzeka,
Twoja myśl wypływa niczym boskie źródło, Twoje delikatne serce rozbudza delikatność
mojego serca,
Ukochany Nauczycielu, istotą Twojego istnienia jest wybaczanie,
Chmury wątpliwości i lęku są rozwiewane przez Twoje przeszywające spojrzenie,
Cała ignorancja znika w Twojej oświecającej obecności;
Nowa nadzieja rodzi się w moim sercu poprzez oddychanie w Twojej spokojnej atmosferze.
O inspirujący Przewodniku przez zagadkowe drogi życia! Odczuwam w Tobie obfitość
błogosławieństwa.
Amen

Salat
Najbardziej łaskawy Panie, Mistrzu, Mesjaszu i Wybawicielu ludzkości, kłaniamy się Tobie z pokorą.
Ty jesteś pierwszą przyczyną i ostatnim skutkiem, boskim światłem i Duchem Przewodnictwa, alfą i omegą.
Twoje światło przejawia się we wszystkich formach, Twoja miłość we wszystkich istotach:
w kochającej matce, w dobrym ojcu, w niewinnym dziecku, w pomocnym przyjacielu i w
inspirującym nauczycielu.
Pozwól nam rozpoznać Cię we wszystkich Twoich Świętych Imionach i Formach: jako
Ramę, jako Krisznę, jako Śiwę, jako Buddę; pozwól poznać Cię jako Abrahama, Salomona, Zaratustrę, Mojżesza, Jezusa, Mahometa i w wielu innych imionach i formach, znanych i nieznanych światu.
Adorujemy Twoją przeszłość, Twoja teraźniejsza obecność głęboko oświeca nasze istnienie i mamy nadzieję na Twoje błogosławieństwo w przyszłości.
Proroku, Chryste, Nabi, Rasul! Ty, którego serce nieustannie sięga wyżej, Ty przychodzisz na ziemię z przesłaniem, niczym gołąb, który przybywa z niebios, gdy dharma ulega rozkładowi,
i mówisz słowo, które jest włożone w Twoje usta, tak jak światło, które wypełnia półksiężyc.
Niech gwiazda boskiego światła płonąca w Twoim sercu będzie odzwierciedlona w sercach Twoich wyznawców.
Niech Przesłanie Boga dociera jak najdalej, oświecając wszystkich i czyniąc całą ludzkość
jedną rodziną pod przewodnictwem Boga.
Amen

Nabi
Pochodnio rozświetlająca ciemności, podporo w chwili słabości,
Nieporuszona skało w różnych kolejach życia, Mistrzu, Ty czynisz raj z ziemi.
Twoja myśl dostarcza mi nieziemskiej radości,
Twoje światło oświeca ścieżkę mojego życia,
Twoje słowa inspirują mnie boską mądrością,
Podążam za Tobą, idąc po Twoich śladach, które doprowadzą mnie do wiecznego celu.
Pocieszycielu tych ze złamanym sercem, wspierający tych, którzy są w potrzebie,
Przyjacielu wielbicieli prawdy, Błogosławiony Mistrzu, Ty jesteś prorokiem Boga.
Amen

Khatum
O Ty, który jesteś ideałem Miłości, Harmonii i Piękna, Panie Nieba i Ziemi,
Otwórz nasze serca, byśmy mogli usłyszeć Twój głos, który nieustannie dochodzi z naszego wnętrza,
Przybliż do nas Twoje Boskie Światło, które jest ukryte w naszych duszach, tak byśmy
mogli znać i rozumieć życie lepiej.
Najbardziej łaskawy i współczujący Boże, okaż nam Twoją wielką dobroć, naucz nas Twojej siły miłującego przebaczenia,
Wznieś nas ponad podziały i różnice, które dzielą ludzi,
Ześlij nam spokój Twojego boskiego Ducha i zjednocz nas wszystkich w Twoim
perfekcyjnym istnieniu.
Amen

Rasul
Ty, który ostrzegasz przed nadchodzącym niebezpieczeństwem,
Ty, który budzisz świat ze snu,
Dostarczycielu boskiego przesłania, Ty jesteś naszym zbawicielem.
Słońce u świtu kreacji,
Światło całego wszechświata,
Spełnienie boskiego celu,
W Twoich kochających objęciach szukamy schronienia.
Ty, który jesteś Duchem Przewodnictwa, źródłem całego piękna, kreatorem harmonii,
Miłością, Kochającym i Ukochanym. Panie, Ty jesteś naszym boskim ideałem.
Amen

 

Share This