Arun Gandhi, wnuk Mahatmy Gandhiego opisuje w swojej książce „The Gift of Anger” nauki, które jako nastolatek zapamiętał z czasów 2 lat pobytu w aszramie swojego słynnego dziadka. Wylicza 10 zasadniczych wskazówek, z których 8 uważam za najważniejsze. Punkty pochodzą od Aruna (lub są ich parafrazą), komentarze ode mnie.

Używaj gniewu, by czynić dobro!

To bardzo ważny wątek. Gniew może motywować do dobrych działań, pod warunkiem, że kontrolujemy go. Ale co znaczy kontrolować w kontekście duchowej ścieżki? To znaczy najpierw dopuścić do siebie przeżycie, pozwolić sobie je doświadczyć takim, jakie ono jest (bez wypierania, ale i bez identyfikowania się), a potem pokierować nim w sposób korzystny dla nas czy dla innych. Może to być zakomunikowanie tego gniewu albo podjęcie jakiegoś działania.

Nie bój się mówić głośno!

A może inaczej, nawet jak się boisz – mów. Pozwoli Ci to pozostać w zgodzie ze swoimi wartościami.

Doceniaj samotność i ciszę.

Nie chodzi o stałe izolowanie się od świata, bo wiele etapów naszej duchowej ścieżki musimy zrealizować w relacjach z innymi. Nie możemy też uciekać przed wyzwaniami życia. Ale każdy potrzebuje chwil ciszy i samotności, z jednej strony dla odpoczynku i powrotu do siebie, a z drugiej – dla złapania odpowiedniej perspektywy.

Znaj swoją wartość.

Wiedz, co jest dla Ciebie ważne. Dawaj sobie prawo do realizowania rzeczy dla Ciebie ważnych. Znaj swoje wartości i trzymaj się ich.

Kłamstwo przynosi tylko kłopoty.

Okłamywanie innych jest także okłamywaniem siebie i wchodzeniem w konflikt ze swoimi wartościami. Gdy działamy wbrew temu, w co wierzymy, zawsze się to kończy naszą przegraną, niezależnie jak to wygląda z zewnątrz.

Marnowanie jest formą przemocy.

Jakże to mocne stwierdzenie, szczególnie we współczesnym świecie. Tak, marnowanie jest formą przemocy, wobec innych i wobec siebie. Kreuje obojętność na potrzeby innych, na potrzeby natury, odcina nas od naszych wartości i – choć może to zabrzmi z grubej rury – od praw naturalnych.

Praktykuj rodzicielstwo bez przemocy.

Nie karz i nie nagradzaj. Nie ucz dzieci zewnętrznego warunkowania, zewnętrznej motywacji. Nie tresuj ich. Komunikuj się, dawaj przykład, nie stosuj przemocy. Ahimsa.

Pokora jest wielką siłą. 

Pokora pozwala uniknąć pułapek na ścieżce, być w kontakcie z samym sobą, zachować jasność spojrzenia, szacunek do siebie i do innych. 

Share This