W rozmowach z innymi przy okazji moich wykładów, spotkań autorskich czy zajęć medytacji niejednokrotnie padało pytanie o to jak zweryfikować podejmowane przez nas działania, najlepiej zanim podejmiemy to działanie. Oprócz paru innych opcji jest jeden szczególny, który odnosi się do najważniejszej dla sufich Otwartej Drogi triady wartości, a mianowicie do Miłości, Harmonii i Piękna.

Zanim podejmiemy jakieś działanie można sobie zadać następujące pytania:
– Czy to, co chcę powiedzieć lub zrobić jest piękne, rodzi piękno?
– Czy to, co chcę powiedzieć lub zrobić rodzi harmonię?
– Czy to, co chcę powiedzieć lub zrobić, zbliża mnie lub innych do doświadczenia miłości?

Oczywiście można też do zadania sobie podobnych pytań użyć innych wartości, które na danym etapie są dla nas ważne, ale myślę, że akurat odniesienie do miłości, harmonii i piękna nadaje tym pytaniom szczególnej podniosłości. Powodzenia!

Share This