Gdy czasem ktoś pyta mnie jakie cechy ma dobry uczeń na duchowej ścieżce, jedną z odpowiedzi, które zwykłem dawać jest to, że powinien być jednocześnie pokorny i niepokorny.

Pokora (khuszu’) jest bardzo ważna na duchowej ścieżce, wymienia ją choćby Ansari z Heratu w klasycznym traktacie Sad maidan.
Według tradycji mistycznej ma przede wszystkim 3 aspekty:
(1) altruizm i cierpliwość (rozumianą zarówno jako wytrwałość jak i wytrzymałość) w kontaktach z innymi,
(2) pokora w służbie innym,
oraz (3) życie z sercem wypełnionym skromnością i szacunkiem.

Jednak niezbędny na ścieżce jest również pewien aspekt braku pokory, rozumiany nie jako brak szacunku, lecz jako gotowość do podważania swoich poglądów i posiadanej wiedzy, chęć do rozumienia kontekstu i istoty nauczania, które otrzymujemy, niezadowalanie się zewnętrznym, niesatysfakcjonującym wyjaśnieniem, odpowiedzią, chęć do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter

Pozostań w kontakcie ze mną i zapisz się na mój newsletter, którym wysyłam użyteczne materiały o głębi tradycyjnej jogi i medytacji oraz informacje o moich aktualnych inicjatywach. Po zapisaniu się i potwierdzeniu zapisu otrzymasz też dostęp do bazy z materiałami, m.in. moją pierwszą książką "Terapia jogą" w pliku pdf.

You have Successfully Subscribed!

Share This