Materiały po wprowadzeniu do zikara

Dziękuję za wspólną praktykę.

Tutaj jest link do zamkniętej grupy o medytacji na FB, na której odpowiadam na pytania i czasem wrzucam dodatkowe materiały: https://www.facebook.com/groups/757727517686744/

Psychologia sufich, do której to idei trochę się odnosiłem: https://maciejwielobob.pl/2014/10/psychologia-sufizmu-medytacji/

Stąd można pobrać muzykę do wszystkich 4 części: kliknij tutaj.
Przypominam „tekst”
Część I: La illa ha il alla hu (Nie istnieje nic oprócz Boga, tylko Bóg istnieje)
Część II: il alla hu
Część III: Alla Hu
Część IV: Hu…

Jeśli by ktoś potrzebował przypomnienia ruchów to proszę o sygnał mailem, wyślę obrazki z moich książek, na których są rozrysowane.

Praktyki, które robiliśmy przed zikarem:

1. 20 oddechów oczyszczających: https://maciejwielobob.pl/2012/06/pranajama-20-oddechow-oczyszczajacych/
2. wazifa bismillah ir rahman ir rahim

Bismillah jest zawołaniem używanym przez sufich, ale i przez muzułmanów i zaratusztrian. Czasami bywa tłumaczone jako „w imię Boga”, jednak sufi preferują przekład „w harmonii z boską Obecnością” czy „jako narzędzie Jedynego”. Centralną ideą zawołania bismillah jest mistyczne założenie, że cokolwiek robimy, z każdym oddechem, dzieje się dla, z powodu i przez wszechprzenikającą, jedyną boską Esencję. Rahman to jakość wielkiej (boskiej) „matczynej” miłości i łaski, która bezwarunkowo obejmuje całe stworzenie, bez względu na to czy się o nią staramy czy nie, niezależne od tego czy „zasłużyliśmy” naszymi czynami czy nie. Rahim z kolei jest jakością dobroci, życzliwości, pewnego rodzaju warunkowej miłości i łaski itd., która jest odpowiedzią na nasze właściwe czyny. Całą mantrę bismillah ir rahman ir rahim moglibyśmy poetycko przetłumaczyć w następujący sposób: „Z każdym oddechem pozostaję w harmonii z wszechprzenikającą boską obecnością, której niezbywalną częścią jest miłująca dobroć (miłość i łaska)”.
Pochwili relaksu na siedząco z zamkniętymi oczami, pozostając otwartym na przepływ (boskiej) siły miłującej dobroci przez siebie, zacznij recytować łazifę bismillah ir rahman ir rahim. Możesz ją po prostu recytować, ew. intonować jeśli słyszałeś wcześniej melodię intonacji. Recytuj lub intonuj mantrę 33 lub 101 razy. Później pozostań w ciszy na siedząco.

Share This