Jakkolwiek może to brzmieć zabawnie, w rodzinie Hazrata Inayata Khana i w rodzinach jego braci praktykowano zwyczaj powtarzania przy zapalaniu światła sufickiej łazify Szerag roszan murad hassil, co oznacza mniej więcej „O, niosący światło, spełniający życzenia”.

Oprócz stworzenia sobie kolejnej możliwości otwarcia na pewne (boskie) atrybuty, tego typu praktyka pozwala też nadać jakby bardziej podniosły charakter, najzwyczajniejszym – wydawałoby się – codziennym czynnościom.

Jeżeli chciałabyś / chciałbyś włączyć do swojej codziennej po prostu zapalając światło możesz powtórzyć na głos lub w myślach: Szerag roszan murad hassil. Gdy przyciskasz włącznik zacznij powtarzać łazifę, dokańczając ją zaraz po. Wykonuje się tu tylko 1 powtórzenie mantry.

Share This