Spokój jest pokojem, który wlewa Bóg w serca swoich Przyjaciół, by doświadczyli wolności.
Abdullah Ansari z Heratu

Wg tradycji sufich mistyk odnajduje spokój (sakina) w 3 kwestiach:
(1) w oddaniu (miłości) wobec Boga;
(2) w służbie w jej trzech aspektach: służby sobie, innym i ścieżce; wg tradycji służba pozwala odnaleźć bogactwo nawet w biedzie, doświadczyć wolności od pokus i obsesji, a jednocześnie uwolnić się od hipokryzji;
(3) zadowoleniu z tego, co otrzymuje od Boga / od życia;
(4) docenianiu i zysków i strat;
(5) w poczuciu przewodnictwa na swojej życiowej ścieżce, które pozwala uwolnić się od oczekiwań i przywiązań.

Gdy rozwijamy w ten sposób spokój rodzi się doświadczenie głębokiego spokoju (tum’nina), które jest spokojem wypełnionym doświadczeniem niczym nieuwarunkowanej (boskiej) Obecności, które dokarmiane jest przez nadzieję i miłość.

Share This