Liczba 108 wielokrotnie pojawia się w różnych kontekstach związanych z duchowością Indii i okolic. Jakie jest jej znaczenie? Dlaczego jest taka istotna?

Często przytacza się następujące przyczyny istotności liczby 108:

 • 108 głównych Upaniszad (co nie jest do końca prawdą, bo najistotniejszych jest dużo mniej, a Upaniszad w ogóle – więcej);
 • 108 paciorków mali czyli hinduskiego lub buddyjskiego różańca;
 • 108 jako liczba doskonała w matematyce indyjskiej, stanowi iloczyn trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do potęgi własnej: 11 x 22 x 33 = 108;
 • niektóre tradycje przekazują, że jest 108 iluzji, 108 form awidji (braku świadomości);
 • w indyjskiej astrologii 9 planet w 12 domach / znakach zodiaku daje razem (9 x 12) liczbę 108, jak również 4 kwadry księżyca x 27 nakszatr (znaków/konstelacji indyjskiego horskopu lunarnego)
 • 54 litery alfabetu sanskryckiego, z których każda ma 2 aspekty: żeński (Śakti) i męski (Śiwa);
 • 108 Gopi (partnerek) Kryszny;
 • 108 siedzib Pana Kriszny (divja deśam): 105 w Indiach, 1 w Nepalu, a 2 poza ziemskimi realiami;
 • Bodhisattva Mahamati zadaje Buddzie 108 pytań w Lankavatara Sutrze, jednej z najważniejszych sutr buddyzmu mahajany;
 • w tradycji buddyzmu theravady mówi się o tym, że jest 108 odczuć (6 zmysłów, 3 rodzaje odczuć: przyjemne, nieprzyjemne, neutralne, pochodzące z zewnątrz czy wygenerowane wewnątrz, dotyczące przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości; 6x3x2x3=108);
 • wg niektórych tradycji ajurwedy jest 108 punktów witalnych (marma) (ale wiele tradycji wymienia ich wiele więcej);
 • niektóre tradycje przekazują, że jest 108 ścieżek do Boga czy do samorealizacji;
 • w dżinnizmie 108 cnót reprezentowanych przez świętych;
 • niektóre tradycje indyjskie wyjaśniają następująco symbolikę poszczególnych cyfr liczby 108: 1 to Bóg, wyższa prawda, 0 oznacza pustkę lub spełnienie w duchowej praktyce, a 8 oznacza nieskończoność;
 • niektóre tradycje mówią o 108 pitha (pitha to miejsce, gdzie spoczęła boska moc, szczególnie w kontekście śaktyzmu).

A jakie jest najbardziej istotne znaczenie?

Przeglądając wyjaśnienia, nie sposób nie zauważyć, że większość (a może nawet wszystkie) z nich prawdopodobnie powstało w czasie, gdy 108 było już w pewien sposób liczbą magiczną. Prawdopodobnie podstawowym znaczeniem 108 w kontekście praktyki (szczególnie mantrowej) jest to, że 100 oznacza 100, a dodatkowe 8 symbolizuje powtarzanie w nieskończoność (wykonywane przez sam oddech, będący nośnikiem subtelnych wibracji).

Share This