Jakże często pozwalamy sobie na jakieś niewłaściwe zachowanie, które nam się tak naprawdę nie podoba, uzasadniając to tym, że ktoś inny zachował się w określony sposób, być może nas skrzywdził. Tak naprawdę zachowanie innej osoby nie uzasadnia naszej agresywnej reakcji wobec niej. Nasze zachowanie musimy opierać na tym, co jest dla nas naprawdę istotne, na naszych wartościach, a nie na zewnętrznych warunkach.
Gdy oprzemy się tylko na zewnętrznych okolicznościach, jesteśmy bardzo podatni na manipulację i w zasadzie skazani na niezgodność, niespójność ze sobą. Oczywiście, gdy chcemy opierać się na swoich wartościach, wcześniej musimy dogłębnie poznać i zrozumieć.

To, co napisałem powyżej nie jest zachętą do niereagowania na krzywdę czy naruszanie naszej lub czyjejś przestrzeni. Pamiętajmy, że często czyjeś zachowanie wymaga naszej reakcji, ale reagujmy w zgodzie z tym, w co wierzymy!

Share This