Wszystkie szkoły mistyczne uczą, że nauczanie musi być ważniejsze od osoby nauczyciela i jego osobistej charyzmy. Szczególnie, że charyzma niekoniecznie oznacza mądrość.

Oczywiście, często jest tak, że to nauczyciel nas zainspiruje i rozpali w nas pragnienie zgłębiania medytacyjnej ścieżki. Natomiast stosunkowo łatwo ocenić czy zainspirowanie nauczycielem i jego postawą życiową przeradza się w zaangażowanie w praktykę i zmianę czy zostanie wyznawcą nauczyciela.

Nauczanie jest na pierwszym miejscu, jest ważniejsze od nauczyciela. Warto o tym pamiętać jak się jest uczniem szukającym dobrego nauczyciela, ale warto o tym pamiętać, będąc nauczycielem. Szczególnie w tym drugim wypadku!

Share This