Większość z czytelników zapewne dosyć dobrze kojarzy klasyfikację praktyki jamy i nijamy u Patańdżalego (5 jam i 5 nijam). Jednakże praktyki jamy i nijamy to nie tylko joga klasyczna. Poniżej przedstawiam dosyć dobrze znane w Indiach wyliczenie 10 jam i 10 nijam (przedstawione m.in. w Hatha joga pradipice, ale tak naprawdę dużo starsze). Jest ono na pewno mocniej zanurzone w religijności hinduskiej niż pozareligijny system Patańdżalego. Jeśli któraś jama/ nijama nie jest przetłumaczona na język polski oznacza to, że ma znaczenie zbieżne z jej znaczeniem u Patańdżalego.

System 10 praktyk jamy

 1. Ahimsa
 2. Satja
 3. Asteja
 4. Brahmacharya
 5. Kszama – cierpliwość
 6. Dhriti – niezłomność, wytrwałość
 7. Daja – współczucie
 8. Ardżava – uczciwość, prostolinijność
 9. Mitahara – umiarkowanie (szczególnie w zakresie jedzenia)
 10. Sauća – czystość

System 10 praktyk nijamy

 1. Hri – skromność
 2. Santośa
 3. Dana – hojność
 4. Astikja – wiara w nauczyciela, nauczanie i ścieżkę prowadzącą do oświecenia
 5. Iśvarapudżana – oddanie Bogu poprzez regularne praktyki religijne
 6. Siddhanta śravana – studiowanie objawionych tekstów i nauczania danej linii przekazu
 7. Mati – rozwój siły woli, intelektu i hartu ducha pod kierunkiem guru
 8. Vrata – wywiązywanie się ze swoich ślubowań i zobowiązań
 9. Dżapa – codzienna recytacja mantr
 10. Tapas – [tu:] kreowanie odporności na przeciwności
Share This