Dwóch sanjasinów spotkało się u brzegu Gangesu, jakiś czas wspólnie praktykowali, potem siedzieli w cisza, a nieco później zaczęli rozmawiać o swoich doświadczeniach z praktyki medytacyjnej. Z czasem ich rozmowa zmieniła nieco środek cieżkości i zaczęli wymieniać uwagi o swoim wcześniejszym życiu, które porzucili przyjmując zobowiązanie sanjasy.

Pierwszy z nich opowiedział o olbrzymim bogactwie, które zgromadził, nieruchomości, złoto, akcje, i które porzucił, by podążać duchową ścieżką. Na to drugi odpowiedział: „Ja cię doskonale rozumiem przyjacielu! Również porzuciłem miliardy rupii. Miliardy rupii długu, który zgromadziłem jako niezbyt sprawny gracz na giełdzie. Porzuciłem to wszystko i ogłosiłem bankructwo po to, bym mógł podążać tę duchową ścieżką bez żadnego obciążenia”.

(zasłyszane)

Share This