Jeśli wolisz pobrać powyższe nagranie – kliknij tutaj, a jeśli chcesz dodać RSS podkastu-audiobloga to swojego czytnika to znajdziesz go na tej stronie. Link do podkastu na iTunes tutaj! Poniżej tekst dla tych, którzy wolą czytać.

Koncepcja 4 środków praktyki (sadhana ćatśtaya) i zawartych w nich 6 cnów (śat sampat) jest ideą, wywodzącą się z adwajtawedanty. Przybliża nam niezbędne kwalifikacje, które według mnichów adwajty, powinien osiągnąć adept na ścieżce mistycznej.

Poniżej pokrótce omawiam wszystkie środki:

1. Viveka (rozróżnienie)

Pierwszym z 4 środków jest rozróżnienie, zbliżone do proponowanej przez Patańdżalego w jodze klasycznej abhyasy (praktyką). Viveka oznacza w tym kontekście stopniowy rozwój zdolności rozumienia czyli odróżnienie między tym, co jest trwałe i tymczasowe, prawdziwe i nieprawdziwe, jak również między tym, co jest naszym prawdziwym Ja, a tym co Jaźnią nie jest.

2. Vairagya (nieprzywiązanie)

W wyniku praktyki rozróżnienia stopniowo zanikają wpływy przywiązania (raga) i awersji (dveśa) na nasz umysł. To wzmacnia jakość rozróżnienia, ponieważ vairagya i viveka muszą się przeplatać w praktyce i wzajemnie uzupełniać.

3. Śat sampat (6 cnót)

6 cnót to obszary treningu umysłu. Należy je rozumieć jako postawy do kultywowania dla uspokojenia umysłu, podobnie jak proponowane przez Patańdżalego w Jogasutrach maitri-karuna-mudita-upeksza. Jednakże ich działanie w systemie wedantycznej jnana jogi należy rozumieć raczej jako analogiczne do krija jogi Patańdżalego – mają wytworzyć wrażenie spokoju, które ma zastąpić wrażenia destabilizujące umysł.
a. śama (spokój)
Intencjonalna praktyka wewnętrznego spokoju i zadowolenia/akceptacji.
b. dama (trening zmysłów)
Używanie zmysłów (ucho, skóra, oko, język, nos) i narządów działania (mowa, ręka, noga, narząd rozmnażania, narząd wydalania) w sposób użyteczny dla naszego rozwoju.
c. uparati (wycofanie)
Brak potrzeby poszukiwania nowych doświadczeń zmysłowych, będący efektem treningu zmysłów i kultywowania spokoju umysłu.
d. titiksa (cierpliwość)
Cierpliwość i tolerancja pozwalają nam się od nacisków ze strony innych osób, które chcą nas wciągnąć w niekorzystne dla nas działania.
e. śraddha (wiara)
Pewność, że zmierza się dobrym kierunku, podążając za sprawdzonym nauczaniem jogi.
f. samadhana (koncentracja)
Pełne koncentracji działanie na rzecz zrównoważenie emocjonalnego i intelektualnego.

4. Mumukśutva (tęsknota)

Intensywne pragnienie wyzwolenia. Jeśli będzie wystarczająco silne, pochłonie inne pragnienia.

Share This