Maciej Wielobób w Zawierciu, 6 kwietnia: Medytacje uzdrawiające sufich – praca ze zmysłami

6 kwietnia 2019, Zawiercie
godz. 11.00-18.00/18.15

Warsztat: Medytacje uzdrawiające sufich – praca ze zmysłami
Nauczyciel: Maciej Wielobób

By rozwinąć siłę uzdrawiania, musimy nauczyć się kontrolować nasze zmysły przez regulowanie ich aktywności i odpoczynku; i to, czynione z duchową intencją, czyni siłę umysłu – boską siłą.
Hazrat Inayat Khan

Istotą procesu uzdrawiania i samouzdrawiania jest oczyszczanie się, niejako stawanie się naczyniem, które może zostać wypełnione przez “siłę uzdrawiającą”. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest nauka relaksu i podstawowych form oczyszczania umysłu, kolejnym – praca ze zmysłami, pozwalająca odkryć wewnętrzne znaczenie każdego zmysłu. W każdym doświadczeniu dotykowym możemy odkryć miłującą dobroć, w każdym wzrokowym – wewnętrzne/boskie światło, w każdym słuchowym – wewnętrzny dźwięk itd. Podczas tego warsztatu zajmiemy się procesem oczyszczania umysłu, pracą z suficką mantrą uzdrawiającą jak również medytacjami szagal – sufickimi praktykami mistycznej uważności zmysłów, pokazując jak zmienić naszą świadomość.

Celem kursu jest wprowadzenie do głębi tradycyjnych technik w prosty, zrozumiały i użyteczny współcześnie sposób. Popracujemy z relaksem, praktykami oddechowymi i sufickimi medytacjami z mantrą.

Orientacyjny rozkład warsztatu:
11.00 – 14.00 – pierwsza część warsztatu
14.00 – 15.00 – przerwa
15.00 – 18.00/18.15 – druga część warsztatu

Cena: 140 złotych za ten warsztat;
w pakiecie z warsztatem Agnieszki Wielobób dzień później (“Wygięcia w tył bez napięcia”) – 230 zł (zamiast 280!)

Miejsce warsztatu: Studio BALANS, Zawiercie, ul. Wierzbowa 16c

Informacje i rezerwacje: Marzena Ikrzyńska, 604 756 793, mail: balans1@onet.pl

Share This