Mistycyzm śnienia: podstawy sufickiej pracy ze snami i wizjami sennymi (kurs online)

Wiele cudów manifestuje się we śnie: 
wtedy właśnie serce staje się oknem. 
Przebudzony, który śni piękne sny, jest znającym Boga. 
Przyjmij kurz z jego powiek. 
Rumi

Program: Maciej Wielobób we współpracy z Olą Uruszczak
Prowadzi: Ola Uruszczak

START KURSU: niedziela, 14 lipca

Sny i wizje senne zawierają w sobie pewną tajemnicę, która pozwala nam lepiej poznać sobie i zrobić znaczące kroki na ścieżce duchowej. Dla niektórych sny to tylko odtwarzeniem wrażeń, które nazbierały się w stanie czuwania. Dla innych osób śnienie jest środkiem poznania, a dla jeszcze inny sny są pewnego rodzaju środowiskiem pracy, w którym można coś przepracować i zamknąć pewne kwestie. Z każdym z tych aspektów warto pracować, by zyskać większość świadomość i wolność w swoim życiu.

Dlatego właśnie stworzyliśmy dla Was kurs online o podstawach sufickiej pracy ze śnieniem. Odnosi się on do tradycyjnego sufickiego treningu w formie, jaką przedstawiłem w mojej książce Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki. Na podstawie mojego podstawowego programu, Ola Uruszczak nadała mu ostatnie szlify i go nagrała.

Informacja o autorach i prowadzących kursu:

Murshid Shams Maciej Wielobób – na ścieżce sufickiej od ponad 30 lat, na sufickiego sheikha nominowany przez murshida Karimbakhsha Witteveena, a na murshida („starszego” sheikha) – przez sheikh-ul-masheikha Mahmooda Khana, patriarchę rodziny Maulabakhsh, z której wywodzi się indyjski sufizm uniwersalny. Autor 11 książek, m.in. „Duchowości na co dzień”, „Medytacji uzdrawiających sufich”, „Snów, sennych wizji i przypowieści” czy najnowszej „99 boskich imion. Kompletny przewodnik po mantrach sufich”. Więcej o Macieju tutaj. Autor programu tego kursu.

Sheikha Rabia Ola Uruszczak – uczennica Macieja Wieloboba, żona i mama 3 dzieci, nauczycielka jogi i medytacji, suficka sheikha (samodzielna nauczycielka, „starsza”, nauczycielka-przedstawicielka ścieżki), sekretarz generalna-wiceprzewodnicząca szkoły wewnętrznej Otwartej Drogi, wykładowczyni jogi i medytacji na uczelni i na kursach instruktorskich. Autorka książki o jodze w ciąży. Ola dostosowała program, nadała mu ostatnie szlify i nagrała lekcje kursu. Będzie też odpowiadać na Wasze pytania w trakcie kursu.

Zawartość poszczególnych lekcji:

Lekcja 1Wprowadzenie – sny jako przypowieści 
Czas trwania: 1 h 
Treść lekcji: 
Dlaczego śnienie może być elementem pracy na duchowej ścieżce? 
Znaczenie śnienia 
4 stany duszy 
Punkt wyjścia do pracy ze śnieniem 
Sny i senne wizje – podział 
Praktyka: 
Relaksacja 61 punktów – siava jatra 
Praca z przypowieścią 

Lekcja 2: Sny i wizje mentalne 
Czas trwania lekcji: 1 h 25 min 
Treść lekcji: 
Sny i wizje mentalne – charakterystyka 
Kierunki medytacyjnej pracy nad snami i wizjami mentalnymi 
Praktyka: 
Wieczorny rytuał oczyszczania umysłu 
Mantra 'Ja łahabo” z wizualizacją strumienia wody 

Lekcja 3: Sny i wizje mentalne – kontynuacja 
Czas trwania lekcji: 1 h 35 min 
Treść lekcji: 
Uważność dla Sufich 
3 aspekty oddechu 
Rozwój moralny 
Trening etyczno-psychologiczny 
Praktyka: 
Poranny rytuał uważności  
Modlitwa  najaz  
Pranajama 20 oddechów oczyszczających 
Joga nidra z praktyką jedności z nauczycielem 

Lekcja 4: Sny i wizje symboliczne 
Czas trwania lekcji: 1 h  
Treść lekcji: 
Praca ze snem jako z przypowieścią 
Symbol w śnieniu 
Praktyka: 
Uważność oddechu  
Łazifa: ‘Ja alim”  
Joga nidra z wizualizacją 

Lekcja 5: Sny i wizje astralne 
Czas trwania lekcji: 1 h 15 min 
Treść lekcji: 
Sny i wizje astralne 
Kierunki pracy 
Wprowadzenie do medytacji szagal 
Praktyka: 
Medytacja szagal -wprowadzająca: Uważność zmysłu dotyku z mantrą Bismillah ir rahman ir rahim 
Joga nidra z łazifą 

Lekcja 6: Medytacje szagal 
Czas trwania lekcji: 2 h 
Praktyka: 
Medytacje szagal – podstawowe i pogłębione 

Lekcja 7: Sny i wizje duchowe
Czas trwania lekcji: 1 h 38 min
Treść lekcji:
Sny i wizje duchowe
Praktyka:
Zikar (dhikr)
Amal

„Miejsce” i forma realizacji

Kurs będzie realizowany na grupie na Facebooku. Lekcje 1 – 7 są już nagrane i będą dostępne w formie nagrań do obejrzenia lub pobrania. Możecie też na bieżąco zadawać pytania na grupie i będziemy się starali maksymalnie do 48 h odpowiadać.

Termin kursu i czas trwania

Kurs zaczynamy w niedzielę 14 lipca. Zaczynając od tego dnia, co niedziele pojawi się jedna z 7 lekcji.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 12 lipca.

Cena kursu

Cena kursu to 440 zł.
Materiały kursowe są dostępne przez 6 miesięcy, ale możecie je też pobrać na swój komputer lub telefon.

Jak się zgłosić?

Wykonaj 2 kroki:

1. Przelej 440 zł (tytuł przelewu: Mistycyzm śnienia) na rachunek:
Maciej Wielobób, mBank
nr rach. 21 1140 2004 0000 3702 6094 8945

2. Napisz mail zgłoszeniowy na adres: maciek@maciejwielobob.pl pt. Mistycyzm śnienia. Do 48 h odezwiemy się zwrotnie z potwierdzeniem zgłoszenia.

Do zobaczenia!

Share This