Kurs „Ajurweda i terapia jogą” dla nauczycieli jogi

Terapia jogą jest stosunkowo nową dziedziną, która w aktualnej formie, zrodziła się na początku XX wieku za sprawą głównie T. Krishnamacharyi, nazywanego „ojcem współczesnej jogi”. Temu wielkiemu joginowi zawdzięczamy nie tylko znaczące poszerzenie katalogu asan, ale i połączenie koncepcji ajurwedyjskich z jogicznymi. Może się to wydawać zaskakujące, ale o ile ajurweda chętnie sięgała do jogi na przestrzeni wieków, to w zasadzie joga zaczęła z niej czerpać dopiero w I połowie poprzedniego wieku. Oczywiście od początku XX wieku mamy dużo większą wiedzę anatomiczną (będzie ona przedmiotem kursu za rok – „Terapia jogą i praca z powięziami”), jednak bez ajurwedy terapia jogą jest niepełna. Bez ajurwedy, nie ma jogicznego spojrzenia na człowieka. Pozwólcie zatem dać się wprowadzić w świat powiązań jogi i ajurwedy!

Dla kogo?

Dla nauczycieli jogi lub nauczycieli w trakcie treningu. Ew. dla innych specjalistów, korzystających z jogi w swojej praktyce (np. fizjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli ruchu). Dla specjalistów ajurwedy, pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat powiązań ajurwedy z jogą.

Co da Ci kurs?

  • Poznasz narzędzia terapii jogą i nauczysz się je stosować
  • Poznasz podstawy ajurwedy i jej zastosowanie w terapii jogą
  • Zrozumiesz jak przełożyć ajurwedyjskie koncepcję na diagnozę, profilaktykę i terapię jogiczną.
  • Nauczysz się obserwować siebie i uczniów.
  • Otrzymasz wsparcie mentorskie/superwizje, by łatwiej zastosować poznaną wiedzę w praktyce.
  • Po kursie otrzymasz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Program kursu

Tematyka zjazdów:

1. zjazd – online, 24-25 października 2020
Czym jest ajurweda? Czym jest terapia jogą? Dinaczarja – rozkład dnia. Brhmana [brihmana] i langhana (leczenie przez dodawanie i redukcję). 5 wielkich elementów (żywiołów). Zjazd zawiera wprowadzenie do poszczególnych tematów i praktykę jogi typu brhmana i langhana oraz praktykę jogi, stymulującą każdy z 5 żywiołów.

2. zjazd – Kraków lub online, 28-29 listopada 2020
3 dosze. 7 dhatu (tkanek). 20 właściwości. Prakriti i wrikriti (wrodzona natura i zaburzona natura). Zjazd będzie poświęcony wyjaśnieniom teoretycznym oraz praktyce jogi, równoważącej poszególne praktyki i wyrównującej właściwości.

3. zjazd – Kraków lub online, 23-24 stycznia 2020
Prana. Agni (ogień trawienny). Tedżas i odżas. Zjazd będzie poświęcony wyjaśnienieniom teoretycznym oraz praktyce jogi stymulującej ogień trawienny oraz praktykom, pozwalającym zgłębić zagadnienie prany (siły witalnej).

4. zjazd – Kraków lub online, 13-14 marca 2020
Diagnoza. Guny. Medytacja, zmiana nastawienia i „leczenie” umysłu. Zjazd będzie poświęcony wyjaśnieniom teoretycznym oraz wprowadzeniu do prostych medytacji z perspektywy ajurwedy, zmiany nastawienia umysłu oraz praktyki asanowej o medytacyjnym charakterze.

Do zaliczenia: nagrania 3 zadanych sesji jogi i omówienie ich. Uwaga: możemy po omówieniu poprosić o ponowne nagranie sesji jogi lub jej części. W razie potrzeby zapewniamy też możliwość skonsultowania się po zakończeniu kursu.

Uwaga! Zjazdy w zależności od aktualnych okoliczności epidemiologicznych będą realizowane online lub stacjonarnie w Krakowie.

Koszty kursu

Na koszt kursu składają się koszty zjazdów warsztatowych i koszty opieki merytorycznej (konsultacje – mailowe, osobiste lub przez Skype’a i zaliczenie).

Koszt warsztatów to 360 zł x 4 warsztaty + 800 zł za część metodyczną (konsultacje i zaliczenie).

Kurs można opłacić na 2 sposoby:

  1. 800 złotych zaliczki po zgłoszeniu + 2 tygodnie przed kolejnymi zjazdami warsztatowymi po 360 złotych (razem 2300).
  2. Całość ze żniżką od razu po zgłoszeniu: 2100 zł (200 zł taniej)

Prowadzący

Agnieszka Wielobób, Maciej Wielobób i zespół Pracowni Jogi Agnieszki i Macieja Wielobobów.

Kryteria kwalifikacji na kurs

Ze względu na część konsultacyjno-metodyczną kursu, liczba osób na jednej edycji kursu jest ograniczona, tym bardziej, że część miejsc jest zarezerwowana dla uczestników kursu nauczycielskiego u nas. Podstawowym kryterium przyjęcia jest mail zgłoszeniowy na adres maciek@maciejwielobob.pl, w którym prosimy o zaznaczenie: a. ukończonego lub realizowanego kursu nauczycielskiego z jogi, ew. innych kwalifikacji np. jako fizjoterapeuta, nauczyciel ruchu, terapeuta ajurwedy itp., c. wykształcenia formalnego i wykonywanego zawodu, d. doświadczeń z pracy z grupą i uczniem/pacjentem indywidualnym, e. powodu podjęcia kursu instruktorskiego i oczekiwań wobec niego. Po otrzymaniu maila odezwiemy się z potwierdzeniem zgłoszenia lub z kolejnymi pytaniami.

Aplikuj na mail maciek@maciejwielobob.pl!

Share This