99 boskich imion. Kompletny przewodnik po mantrach sufich

Książka drukowana już wkrótce, ebook możesz zamówić tutaj.

Książka ta jest owocem mojej 30-letniej praktyki sufizmu, głównie pod kierunkiem murszida Karimbakhsha Witteveena (1921-2019), głowy Ruchu Sufich w latach 80-tych XX w. i po 2000 roku oraz szejk-al-maszejka Mahmooda Khana (ur. 1927), patriarchy rodziny Maulabakhsh, od której pochodzi indyjski sufizm uniwersalny. Po wielu latach praktyki, najpierw zostałem nominowany w 2013 roku przez murszida Karimbakhsha Witteveena na szejka („starszego”, nauczyciela-przedstawiciela szkoły), a w 2016 przez szejk-al-maszejka Mahmooda Khana na murszida („starszego szejka”), jednego z 4 w Europie, a 9 na świecie. Kieruję Otwartą Drogą, jedną z kilku linii inicjacyjnych, które wypłynęły z nauczania wielkiego sufickiego mistyka Indii – Hazrata Inayata Khana.

Książka ta pośród pozostałych napisanych przeze mnie jest najbardziej obszernym przedstawieniem sufickiej ścieżki, a jednocześnie najbardziej wewnętrznym. Przedstawia podejście sufich, szczególnie reprezentujących indyjski sufizm uniwersalny, do mistycznej idei boskich atrybutów i pochodzących od nich mantr. Można ją potraktować jako kompendium sufickich mantr, podręcznik sufickiej psychologii i metafizyki, podręcznik kolejnych stacji na duchowej drodze. Będzie dobra zarówno dla tych, którzy zaczynają się interesować sufizmem (pod warunkiem, że są gotowi/gotowe na powolne wchodzenie w pewną trudność ezoterycznych znaczeń), jak i dla osób zaawansowanych na ścieżce, a nawet nauczycieli medytacji.

Poniżej możecie spojrzeć na spis treści książki.

Jak widzicie, książka obszernie wprowadza we wszystkie zagadnienia, niezbędne w studiowaniu 99 boskich atrybutów, dokładnie objaśnia 99 imion, ale też przedstawia ważne łazify (mantry) pozakanoniczne oraz praktyki zikara (dhikru) i samy przez wirowanie. Jest dosyć obszernie oprzypisowana, co daje też punkt wyjścia do jeszcze głębszego poznawania duchowej ścieżki sufich.

Poniżej możecie przyjrzeć się jednemu przykładowemu rozdziałowi. Oczywiście każdy z rozdziałów się różni, w niektórych przytaczamy fragmenty poezji sufickiej, w innych przypowieści, a w jeszcze innych samo omówienie zagadnień związanych z danym „imieniem”.

Książka zawiera też ilustracje, nie jest ich dużo, ale pomogą zrozumieć niektóre pozycje do praktyki. W książce również odsyłam do bazy materiałów (powoli rosnąca baza nagrań wymowy poszczególnych mantr oraz nagrania instruktażowe zikara).

Książka drukowana już wkrótce, ebook możesz zamówić tutaj.

Dobrej lektury!

Share This