Maciej Wielobób w Rzeszowie 15 września: Droga powrotna do siebie – suficka medytacja z mantrą

Rzeszów, 15 września 2018

Temat: Droga powrotna do siebie – suficka medytacja z mantrą

Nauczyciel prowadzący: Maciej Wielobób

Hosz dar dam, nazaar bar qadam,
khiluat dar andżuman.
Bądź świadomy swojego oddechu i tego czyje stopy stąpają po ziemi;
Dzięki temu możesz doświadczyć odosobnienia w tłumie.
Hazrat Inayat Khan

Tym razem spotkamy się w Rzeszowie, by zgłębiać ezoteryczną stronę praktyki. Wyjdziemy od sufickiej idei ścieżki uważności oddechu, która tak naprawdę jest “drogą powrotną do samego (samej) siebie”, zanurzymy się w 3 wymiary oddechu (fizjologiczny, psychologiczny i metafizyczny) oraz poznamy 3 rodzaje służby: służbę sobie, innym i temu, co dobre. Przede wszystkim jednak oddamy się tradycyjnym praktykom oddechowych i łazifom – sufickim medytacjom z mantrą, zorientowanym na otwarcie się na różne aspekty Rzeczywitości.

Dzień zwieńczymy jedną z najbardziej esencjonalnych praktyk mantrowych na sufickiej ścieżce Otwartej Drogi – zikarem Hazrata Inayata Khana. Jest to medytacja, w której pracujemy z porzuceniem wszystkich swoich identyfikacji i „przypomnieniem” sobie kim naprawdę jesteśmy. Zikar obejmuje intonację mantry w języku arabskim/perskim/urdu (la illa ha il alla hu – nic nie istnieje oprócz Absolutu, tylko Absolut istnieje) na głos, ruch ciała + okresy kontemplacji w ciszy. Każdą z praktyk będziemy wyjaśniać i przedstawiać w określonym kontekście. Jeśli czytaliście moją książkę “Duchowość na co dzień” to ten nasz wspólny czas będzie urzeczywistnieniem praktycznej strony tej książki.

Rozkład warsztatu:
10.40 – rejestracja
11.00-14.00 – pierwsza część warsztatu
14.00-15.00 – przerwa
15.00-18.15 – druga część warsztatu

Cena: 130 złotych za ten warsztat;
w pakiecie z warsztatem Agnieszki Wielobób dzień później (“Wprowadzenie do pracy z powięziami w jodze”) – 220 zł (zamiast 260!)

Miejsce warsztatu: Kreatywne Usprawnianie: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 3, (budynek Agencji reklamowe Art Studio), II piętro

Informacje i rezerwacje: gabinet@dorotarajchert.pl
Rezerwacja poprzez zgłoszenie i wpłatę pełnej kwoty za warsztat lub warsztaty na rachunek:
Kreatywne usprawnianie
Nr rach. 82 1140 2004 0000 3102 7738 2075

Zapraszamy!

Share This