Letnia szkoła medytacji 2019 z Maciejem Wielobobem: Duchowa podróż

Kraków, 9-11 sierpnia 2019

medytacja mistycyzm miłość emocje intelekt Maciej Wielobób

W dniach 9-11 sierpnia na VIII Letniej Szkole Medytacji – spotkamy się na wakacyjnym odosobnieniu w sufickiej tradycji Otwartej Drogi. Drugi rok z rzędu, tak jak podczas odosobnień noworocznych spotkamy się w Krakowie. Będzie to spotkanie osób na ścieżce praktyki, szkoła lub laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Spotkanie będzie miało charakter z jednej strony formalnej nauki i praktyki, a z drugiej nieformalnego spotkania Przyjaciół na ścieżce. Dlatego też ramy czasowe proszę potraktować w sposób umowny, dodać sobie potencjalnie 15-45 minut czasu poślizgu, jeśli chodzi o zakończenie (ostatniego dnia skończymy punktualnie). W tym roku zajmiemy się ideą duchowej podróży, drogi powrotnej do siebie. Uczynimy to na kanwie fragmentów wspaniałego sufickiego poematu Fariduddina Attara pt. “Konferencja ptaków”. Oczywiście oprócz omówienia fragmentów tekstów, odpowiedzi na pytania, zajmiemy się przede wszystkim praktykami: łazifami, fikarem i zikarem (sufickimi medytacjami z mantrą), szagalem (medytacjami z doświadczeniem zmysłowym), kasabem (medytacjami oddechu) i amalem (medytacjami deidentyfikacji).

Spotkamy się w kameralnym gronie w kameralnej przestrzeni – albo u mnie albo na kameralnej sali. Jeśli nie masz gdzie nocować w Krakowie, można nocować w warunkach turystycznych na sali. Proste posiłki przygotowujemy / odgrzewamy wspólnie z przyniesionych rzeczy, żeby nie wydłużać niepotrzebnie przerw, a też żeby nie żywić się w trakcie odosobnienie pizzą  Dlatego też prosimy o przyniesienie czegoś do jedzenia, tak, żebyśmy się mogli tym podzielić. Pierwszego dnia na pewno będzie ciepły sambar (indyjska zupa soczewicowa) ode mnie i Agnieszki.

Ideą kursu jest przekazanie głębi tradycyjnego nauczania w sposób zrozumiały i użyteczny dla każdego zainteresowanego. W kameralnej atmosferze, która umożliwia osobisty kontakt z prowadzącymi.

Orientacyjny rozkład praktyki w poszczególne dni
piątek, 9 sierpnia, godz. 12.00-19.00 (w trakcie przerwa na posiłek i być może krótsze przerwy)
sobota, 10 sierpnia, godz. 11.00-18.00 (j.w.)
niedziela, 11 sierpnia, godz. 10.00-15.00 (j.w.)

Koszt: 450 złotych
Koszt obejmuje zajęcia, ew. nocleg w warunkach turystycznych w razie potrzeby, produkty do jedzenia przynosimy wspólnie i gotujemy wspólnie.

Zgłoszenie:
Proszę o zgłoszenia (i ew. pytania) mailem na maciek@maciejwielobob.pl
Bardzo nam zależy, by w odosobnieniu letnim wzięły osoby faktycznie zainteresowane praktyką, poszukujące, otwarte na tradycyjny wymiar praktyki – a więc np. sufickie medytacje z mantrą. Mile widziane są osoby, które mają już doświadczenie z praktyką w tradycji Otwartej Drogi lub w innych szkołach sufizmu uniwersalnego, ale bardzo chętnie spotkamy się i z tymi, którzy jeszcze nie mieli okazji jej poznać.

Jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte podeślemy rachunek do wpłaty kwoty za odosobnienie i szczegóły organizacyjne (miejsce, kod do domofonu, co zabrać itp.).

Prowadzący

Prowadzącym odosobnienie jest Maciej Wielobób.

Maciej Wielobób jest nauczycielem, uprawnionym w tradycji sufickiej do nauczania, inicjowania uczniów, ordynowania nauczycieli, prowadzących rytuały i uzdrowicieli. Ścieżką suficką podąża od 1994 roku, gdy to został inicjowany na tej ścieżce przez swojego nauczyciela – murszida Karimbakhsha Witteveena, byłą głowę Ruchu Sufich. W przeszłości był członkiem Komisji Międzynarodowej i Zarządu Głównego International Sufi Movement, obecnie jest głową szkoły wewnętrznej Otwartej Drogi (the Open Way), organizacji wracającej do korzeni nauczania Hazrata Inayata Khana. Ponadto napisał wiele książek ksiażek, w tym przedstawiające sufickie doktryny i praktyki: “Medytację w życiu codziennym”, “Uważność w praktyce”, “Duchowość na co dzień” i “Sny, senne wizje i przypowieści”. Więcej informacji tutaj.

Share This