Sufickie odosobnienie noworoczne: Przebaczenie (prowadzi: murshid Maciej Wielobób)

Kraków, 6-7-8 stycznia 2023

W dniach 6, 7 i 8 stycznia 2023 roku spotkamy się w Krakowie na kolejnym z corocznych sufickich odosobnień noworocznych Otwartej Drogi. Będzie to spotkanie osób na ścieżce praktyki, szkoła lub laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Spotkanie będzie miało charakter z jednej strony formalnej nauki i praktyki w tradycyjnym sufickim duchu, a z drugiej nieformalnego spotkania Przyjaciół na ścieżce. Dlatego też ramy czasowe proszę potraktować w sposób umowny, dodać sobie potencjalnie 15-60 minut czasu poślizgu, jeśli chodzi o zakończenie (ostatniego dnia skończymy punktualnie).

Tym razem zajmiemy się tematem szczególnie ważnego aspektu ścieżki radykalnej miłości – przebaczeniem.

Spotkamy się w kameralnym gronie w kameralnej przestrzeni – albo u nas albo na kameralnej sali, by pobyć, porozmawiać i wspólnie popraktykować sufickie medytacje z oddechem (kasab, szagal), mantrą (łazifa, zikar, fikar) oraz najgłębsze skupienie (amal). Jeśli nie masz gdzie nocować w Krakowie, można nocować w warunkach turystycznych w pomieszczeniu, w którym będziemy praktykować. Proste posiłki przygotowujemy / odgrzewamy wspólnie z przyniesionych rzeczy, żeby nie wydłużać niepotrzebnie przerw, pobyć więcej ze sobą, a też żeby nie żywić się w trakcie odosobnienie pizzą.  Dlatego też prosimy o przyniesienie czegoś do jedzenia, tak, żebyśmy się mogli tym podzielić. Pierwszego dnia na pewno będzie ciepła zupa ode mnie i Agnieszki.

Ideą kursu jest przekazanie głębi tradycyjnego nauczania w sposób zrozumiały i użyteczny dla każdego zainteresowanego. W kameralnej atmosferze, która umożliwia osobisty kontakt z prowadzącymi.

Orientacyjny rozkład praktyki w poszczególne dni (proszę o min. godzinę marginesu z zakończeniem!)
piątek, 6 stycznia, godz. 12.00-19.00 (w trakcie przerwa na posiłek i być może krótsze przerwy)
sobota, 7 stycznia, godz. 11.00-18.00 (j.w.)
niedziela, 8 stycznia, godz. 10.00-15.00 (j.w.)

Koszt: 660 złotych
Koszt obejmuje zajęcia, ew. nocleg w warunkach turystycznych w razie potrzeby, produkty do jedzenia przynosimy wspólnie i gotujemy wspólnie.

Zgłoszenie:
Proszę o zgłoszenia (i ew. pytania) mailem na agawielobob@gmail.com
Bardzo nam zależy, by w odosobnieniu wzięły osoby faktycznie zainteresowane praktyką, poszukujące, otwarte na tradycyjny wymiar praktyki – a więc np. sufickie medytacje z mantrą. Pierwszeństwo mają osoby, które brały już udział w poprzednich odosobnieniach, następnie osoby, które uczestniczyły już w sufickich medytacjach z nami (na żywo lub online).

Jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte podeślemy rachunek do wpłaty kwoty za odosobnienie i szczegóły organizacyjne (miejsce, kod do domofonu, co zabrać itp.).

Do zobaczenia!

Szejk-al-maszejk Mahmood Khan, patriarcha rodziny Maulabakhsh, z której wywodzi się nasza linia sufizmu uniwersalnego o murshidzie Macieju Wielobobie (pod filmem polski przekład):

„Nowy sufizm Hazrata Inayata Khana, który rozwinął on jako metodę medytacji i rozwoju duchowego dla współczesnego świata w aktualnych okolicznościach, wywodzi się z tradycji indyjskiej i z klasycznej tradycji sufickiej… z jednej strony od np. Ibn al Arabiego i Dżellaluddina Rumiego, a z drugiej strony z tradycji indyjskiej, reprezentowanej chociażby przez Śankaraćarję i Ramanudżę. A zatem całe to bogate tło jest źródłem sufizmu, zreformowanego przez Inayata Khana w czasach nowożytnych. Bardzo niewielu ludzi jest kompetentna w rozumieniu tego sufizmu w kontekście jego oryginalnego, autentycznego pochodzenia, które Hazrat Inayat Khan, będąc Hindusem, oczywiście reprezentował. To wspaniale mieć tutaj w Polsce murshida Shamsa Macieja Wieloboba, który jest w tym właśnie kompetentny. To niesamowicie mnie cieszy, że on jest w stanie powiązać ów nowoczesny sufizm Inayata Khana z jego źródłami, wyjaśniając nauczanie z punktu widzenia indyjskiej tradycji mistycznej. A zatem to naprawdę spełniające mieć tę okazję studiować, ale i doświadczyć ten kierunek duchowego rozwoju, ten proces mistycznej ewolucji przez ów polski instrument, jakim jest murshid Shams. Tak jak mówiłem, to jest unikalna rzecz w naszym sufickim środowisku i jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany, będąc tego świadkiem”.

Share This