Kurs instruktorów medytacji

Zapraszam na 5. edycję kursu instruktorów medytacji, który jest owocem ponad 25 lat mojej praktyki medytacyjnej i wielu lat nauczania pranajamy i medytacji w różnych formach (jako element zajęć/warsztatów jogi, ale też medytacji samodzielnie: w ramach cotygodniowego kursu, na warsztatach, na tygodniowych odosobnieniach, na zajęciach na uczelniach wyższych itd.).

Kurs jest realizowany w uniwersalnym podejściu świeckim, które szanuje osobisty światopogląd medytującego. Szczegóły o kursie poniżej! W tym roku kurs poprowadzi Ola Uruszczak, jedna z moich najbliższych współpracowniczek, absolwentka 1. i 2. edycji kursu (jak również współautorka zmian w tej edycji kursu), ale też specjalistka terapii jogą i nauczycielka jogi, wykładowczyni na studiach podyplomowych o jodze, mama trójki dzieci. Ola poprowadzi zajęcia i sesje superwizyjno-mentoringowe. Ja natomiast będę sprawował opiekę programową nad kursem.

W tym roku kurs jest także wyjątkowy, ponieważ zrealizujemy go w bardzo kameralnym gronie 5-8 osób w naszej kameralnej sali w Pracowni Terapii Jogą w Krakowie. W ten sposób prowadząca będzie miała jeszcze bardziej osobisty kontakt z każdym z uczestników kursu.

Kurs instruktorów medytacji 

Dla kogo?

Dla nauczycieli jogi, nauczycieli, trenerów rozwoju osobistego, coachów, psychologów, osób zainteresowanych rozwojowym potencjałem medytacji.

Co da Ci kurs?

  • Zapoznasz się w sposób praktyczny z szerokim spektrum technik pranajamy, uważności i medytacji oraz potrzebnym do ich zrozumienia kontekstem teoretycznym.
  • Otrzymasz gotowy program zajęć kursu wprowadzającego do uważności i medytacji oraz schemat wprowadzania technik pranajamy (medytacji oddechu),
  • Superwizję i wsparcie merytoryczne oraz podstawową wiedzę na temat metodyki prowadzenia tego typu zajęć, którą dostosujemy do Twoich potrzeb (bo może chcesz prowadzić osobne zajęcia, a może chcesz nauczać medytacji w ramach prowadzonych przez Ciebie zajęć jogi lub używać jako narzędzie terapeutyczne).
  • Po kursie otrzymasz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Program kursu i terminy

  • 28-29 września 2019 (sob. 12.00-20.00, nd. 9.00-14.00) – Wprowadzenie do medytacji i uważności; podstawy metodyki nauczania medytacji
  • 26-27 października 2019 (sob. 12.00-20.00, nd. 9.00-14.00) – Pranajama – medytacja oddechu; podstawy metodyki nauczania medytacji, spotkanie mentoringowo-superwizyjne
  • 16-17 listopada 2019 (sob. 12.00-20.00, nd. 9.00-14.00) – Medytacja i emocje; spotkanie superwizyjno-mentoringowe, zalecenia do dalszej pracy
  • Zaliczenie: udział we wszystkich warsztatach, 2 nagrania minimum 40-minutowej sesji medytacji, relaksu lub pranajamy, prowadzonej przez uczestnika kursu oraz wywiązanie się z zadań z poszczególnych zjazdów warsztatowych.
  • W razie potrzeby spotkanie podsumowujące na Skype’ie lub osobiście.
  • Możliwość konsultacji metodycznych po zakończeniu kursu.

Autor programu kursu i prowadząca

Autor programu kursu: Maciej Wielobób – informacje tutaj.

Prowadząca: Ola Uruszczak – informacje tutaj.

Kryteria kwalifikacji na kurs

Ze względu na kameralność przestrzeni, w której odbywa się kurs, liczba osób na jednej edycji kursu jest mocno ograniczona. Podstawowym kryterium przyjęcia jest mail zgłoszeniowy na adres maciek@maciejwielobob.pl, w którym prosimy o zaznaczenie: a. swoich doświadczeń z medytacją, b. swoich doświadczeń z pracą z grupą lub indywidualnym pacjentem, c. wykształcenia formalnego i wykonywanego zawodu, d. powodu podjęcia kursu instruktorskiego i oczekiwań wobec niego. (Po otrzymaniu maila odezwiemy się zwrotnie).

Brak doświadczeń w pracy z grupą nie wyklucza z udziału w kursie, ale może być związany z dodatkowym programem dla uzupełnienia potrzebnych doświadczeń (a co za tym idzie zwiększeniem kosztów szkolenia). Jest to kwestia do indywidualnego ustalenia. Na pewno jednak osoby z doświadczeniem w pracy z grupą lub indywidualnym klientem/pacjentem będą miały pierwszeństwo w kwalifikacji na kurs.

Koszty kursu i harmonogram płatności

Są możliwe 2 opcje płatności.

Opcja 1 – płatność w 4 ratach po 500 zł

do 6  dni po przyjęciu zgłoszenia – 1 rata 500 zł (jest to również niezwrotny zadatek rezerwujący miejsce na kursie)

do 21 września – 2. rata 500 zł

do 19 października – 3. rata 500 zł

do 9 listopada – 4. rata 500 zł

Opcja 2 – jednorazowa wpłata za całość: 1800 zł

po przyjęciu zgłoszenia – bezzwrotna wpłata 1800 zł

Aplikuj na mail maciek@maciejwielobob.pl!

Share This