Kurs instruktorów medytacji (2. edycja)

Rekrutacja na tę edycję jest zamknięta. Można ewentualnie zgłaszać się na listę rezerwową.

Zapraszam na kurs instruktorów medytacji, który jest owocem 22 lat mojej praktyki medytacyjnej i wielu lat nauczania pranajamy i medytacji w różnych formach (jako element zajęć/warsztatów jogi, ale też medytacji samodzielnie: w ramach cotygodniowego kursu, na warsztatach, na tygodniowych odosobnieniach, na zajęciach na uczelniach wyższych itd.).

Kurs jest realizowany w podejściu tzw. otwartej ścieżki, a zatem w uniwersalnym podejściu świeckim, które szanuje osobisty światopogląd medytującego. Szczegóły o kursie poniżej!

medytacja mindfulness

Dla kogo?

Dla nauczycieli jogi, nauczycieli, trenerów rozwoju osobistego, coachów, psychologów, osób zainteresowanych rozwojowym potencjałem medytacji.

Co da Ci kurs?

  • Zapoznasz się w sposób praktyczny z szerokim spektrum technik pranajamy, uważności i medytacji oraz potrzebnym do ich zrozumienia kontekstem teoretycznym.
  • Otrzymasz gotowy program zajęć kursu wprowadzającego do uważności i medytacji oraz gotowy program kursu pranajamy, jeden i drugi kurs z przygotowanymi opisami technik do wysłania kursantom po zajęciach.
  • Superwizję i wsparcie merytoryczne oraz podstawową wiedzę na temat metodyki prowadzenia tego typu zajęć.
  • Po kursie otrzymasz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Program kursu

Praca warsztatowa:
Blok I: Medytacja i świadomość ciała – 12 godzin lekcyjnych (19-20 listopada 2016, Kraków)
Blok II: Medytacja, współczucie i (samo)akceptacja – 12 godzin lekcyjnych (18-19 luty 2017, Kraków)
Blok III: Psychologia i metafizyka medytacji – 12 godzin lekcyjnych (8-9 kwietnia 2017, Kraków)

Praca własna i konsultacje:
Blok IV: Praktyka własna z materiałami, prowadzenie dziennika praktyki, konsultacje mailowe – min. 35 godzin lekcyjnych

Praca zdalna (skype) lub osobista:
Blok V: Mentoring i superwizje (w tym minimum superwizja 2 godzin prowadzonej medytacji lub pranajamy) – 6 godzin lekcyjnych

Zaliczenie
Nagranie 2 sesji i omówienie – 3 godziny lekcyjne

(całość: minimum 80 godzin)

Prowadzący i autor programu kursu

Maciej Wielobób – informacje tutaj.

Kryteria kwalifikacji na kurs

Ze względu na superwizje i konsultacje ilość osób na jednej edycji kursu jest ograniczona. Podstawowym kryterium przyjęcia jest mail zgłoszeniowy na adres maciek@maciejwielobob.pl, w którym prosimy o zaznaczenie: a. swoich doświadczeń z medytacją, b. swoich doświadczeń z pracą z grupą lub indywidualnym pacjentem, c. wykształcenia formalnego i wykonywanego zawodu, d. powodu podjęcia kursu instruktorskiego i oczekiwań wobec niego. Po otrzymaniu maila odezwę się, być może z kolejnymi pytaniami lub propozycją spotkania się osobiście lub przez Skype’a.

Brak doświadczeń w pracy z grupą nie wyklucza z udziału w kursie, ale może być związany z dodatkowym programem dla uzupełnienia potrzebnych doświadczeń (a co za tym idzie zwiększeniem kosztów szkolenia). Jest to kwestia do indywidualnego ustalenia.

Osoby, które ukończyły u mnie kurs nauczycieli jogi lub są w trakcie, mogą być zwolnione z części wymogów związanych z Blokiem IV i V oraz zaliczeniem (do ustalenia w odniesieniu do konkretnej osoby), a co za tym idzie obniżenia kosztów szkolenia.

Osoby, które uczestniczyły u mnie w Letniej Szkole Medytacji lub będą brały udział w Noworocznym Odosobnieniu Otwartej Drogi (6-8 stycznia 2017), mogą być zwolnione z części wymogów związanych z Blokiem IV (do ustalenia w odniesieniu do konkretnej osoby).

Koszty kursu

Ceny warsztatów z bloku I, II i III (każdy po 220-250 zł) + blok IV/V/zaliczenie (1200 zł).

Kwoty za bloki I, II, III – najpóźniej na 5 dni przed warsztatami z danego bloku. Pozostałe 1200 zł w całości po bloku I lub w ustalonych dogodnych ratach.

Aplikuj na mail maciek@maciejwielobob.pl!

Share This