Po seminarium wprowadzającym do medytacji z mantrą w Katowicach

Dziękuję za wspólną praktykę, mam nadzieję, że do zobaczenia przy innej okazji 🙂

Tutaj jest zamknięta grupa facebookowa dla osób zainteresowanych Otwartą Drogą, ale i medytacją w ogóle, można tam też zadawać pytania na tematy z okolic medytacji, które Was nurtują: https://www.facebook.com/groups/757727517686744/

Poniżej są materiały powarsztatowe:

1. 20 oddechów oczyszczających: https://maciejwielobob.pl/2012/06/pranajama-20-oddechow-oczyszczajacych/

2. Wprowadzenie do medytacji: https://maciejwielobob.pl/2014/11/wprowadzenie-do-medytacji/

3. Czym jest medytacja z mantrą i rodzaje mantr: https://maciejwielobob.pl/2015/03/medytacja-mantra/

4. Psychologia sufich: https://maciejwielobob.pl/2014/10/psychologia-sufizmu-medytacji/

5. Pierwsza z mantr, z którymi pracowaliśmy to była ya wahabo (czyt. ja uahabo). Gdy pracuje się z nią w myślach powtarza się ją na początku 101x, synchronizując powtórzenie mantry w myślach z oddechem, i powtarzamy bez „ja” czyli uahabo. Do tego wyobrażamy sobie strumień wody płynący z lewa na prawo.
Uahabo to siła (boskiej) inspiracji, która pozwala przezwyciężać przeszkody i dawać nam siłę do aktywności i do zmian w naszym życiu. A więc praktykując z tą mantrą, staramy się oczyścić na tę właśnie siłę.

6. Druga z mantr, z którą pracowaliśmy to fazal (błogosławieństwo) wg 5 faz medytacji miłującej dobroci.

7. Ostatnia z mantr, z którą praktykowaliśmy to Alhamdulilah (czyt. Alhamdulila), siła (boskiego) piękna. Praktykując ją otwieramy się na doświadczenie przepływy Piękna przez nas 🙂 Zazwyczaj praktykuje się ją na głos 101x lub 202x lub 303x. Można też powtarzać ją w myślach. Hazrat Inayat Khan pisze o pięknie: „Jest jeden Obiekt Uwielbienia – Piękno, które wznosi serce od tego, co widzialne, ku temu, co niewidzialne.”

Share This