Istota przebaczenia

Istota przebaczenia

Zanurzmy się dziś (a najlepiej nie tylko dziś!) w medytacji lub refleksji o przebaczeniu. Pozwolę sobie poniżej zacytować słowa Hazrata Inayata Khana, a potem skomentować bardzo ważny wątek, który się z tych słów wyłania i który jest esencją, sednem przebaczenia....
Pokora i niepokorność…

Pokora i niepokorność…

Gdy czasem ktoś pyta mnie jakie cechy ma dobry uczeń na duchowej ścieżce, jedną z odpowiedzi, które zwykłem dawać jest to, że powinien być jednocześnie pokorny i niepokorny. Pokora (khuszu’) jest bardzo ważna na duchowej ścieżce, wymienia ją choćby Ansari z Heratu...