Odosobnienie Otwartej Drogi w Krakowie – 6-8 stycznia 2017

Hosz dar dam, nazaar bar qadam,
khiluat dar andżuman.

Bądź świadomy swojego oddechu i tego czyje stopy stąpają po ziemi;
Dzięki temu możesz doświadczyć odosobnienia w tłumie.
Hazrat Inayat Khan

6-8 stycznia spotkamy się na noworocznym odosobnieniu Otwartej Drogi w Krakowie. Będzie to spotkanie osób na ścieżce praktyki, szkoła lub laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Spotkanie będzie miało charakter z jednej strony formalnej nauki i praktyki, a z drugiej nieformalnego spotkania Przyjaciół na ścieżce. Dlatego też ramy czasowe proszę potraktować w sposób umowny, dodać sobie potencjalnie 15-45 minut czasu poślizgu, jeśli chodzi o zakończenie (ostatniego dnia skończymy punktualnie).

piątek, 6 stycznia, godz. 12.00-19.00 (w trakcie przerwa na posiłek i być może krótsze przerwy)
sobota, 7 stycznia, godz. 11.00-18.00 (j.w.)
niedziela, 8 stycznia, godz. 10.00-15.00 (j.w.)

Koszt: 300 złotych

Program: 
pytanie i odpowiedzi
ceremonia noworoczna
ceremonia jedności ideałów religijnych – ceremonia świateł
praktyki medytacji z mantrą (wazifa i fikar)
praktyka zikara
praktyki oddechowe i kasab (w tym pranajamy z mantrą)
praktyki szagal (medytacje ze zmysłami)
amal/samadhi
inne zagadnienia i praktyki wg zgłoszonych przez uczestników potrzeb

Zgłoszenie:
Proszę o zgłoszenia (i ew. pytania) mailem na maciek@maciejwielobob.pl
Odosobnienie jest skierowane do osób, które mają już doświadczenia z praktyką w tradycji Otwartej Drogi lub innych szkołach sufizmu uniwersalnego. Jednakże jeśli nie masz takich doświadczeń, a jesteś zdeterminowana/zdeterminowany, by rzucić się na głęboką wodę to również napisz. Ze względu na ograniczoną przestrzeń – przy większej ilości zgłoszeń będziemy musieli dokonać selekcji. Jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte podeślemy rachunek do wpłaty kwoty za odosobnienie.

 

Share This