3 pola służby na mistycznej ścieżce

W sufickim porannym rytuale uważności, który polecam podążającym ścieżką Otwartej Drogi, adept po uruchomieniu uważności oddechu i wejściu w stan Obecności, wypowiada formułę: Niech będzie mi dane być dziś na służbie. Wbrew oskarżeniom przeciwników mistycyzmu, którzy twierdzą, że adepci medytacji są skupieni na sobie, tak naprawdę ścieżka duchowa opiera się na […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Udzielaj pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują (żelazna zasada 8)

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 7 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 8. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Udzielaj pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Hazrat Inayat Khan w 8 żelaznej zasadzie zachęca, by udzielać pomocy każdej osobie, która […] Czytaj dalej »

Krótka historia o niezachwianym szacunku do innych

W ciągu 22 lat, które dane mi jest uczyć się od mojego nauczyciela – murszida Karimbakhsha Witteveena, otrzymałem wiele nauk, zarówno formalnych jak i nieformalnych. Te najważniejsze dla mnie nie były wcale nauczane w formie praktyki czy studiowania, a przez jego osobisty przykład. Jedną z najbardziej istotnych dla mnie otrzymałem […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie przechwalaj się swoimi dobrymi uczynkami (żelazna zasada 4)

medytacja Maciej Wielobób

Po 40 dniach praktyki trzeciej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach i o sposobie ich praktykowanai przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki czwartej żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie przechwalaj się swoimi dobrymi uczynkami. To ważna praktyka, która pozwala nam się uwolnić od egocentryzmu, ale i od konieczności tłumaczenia […] Czytaj dalej »

Kilka uwag o tożsamości nauczyciela jogi

[Poniższy tekst jest fragmentem zredagowanej transkrypcji mojego wykładu podczas wrześniowego seminarium. Transkrypcję zawdzięczamy Oldze Szkonter 🙂 ] Gdy rozmawiamy na temat nauczania jogi to warto zastanowić się kim jest nauczyciel jogi. To jest zasadnicze pytanie, a ono nas prowadzi do wcześniejszego pytania, a mianowicie, czym jest joga. Nie chciałbym bardzo […] Czytaj dalej »

Maitri, karuna, mudita i upeksanam – 4 postawy jako ścieżka oczyszczenia umysłu

W sutrze I. 33. przeczytamy: „Umysł zostaje oczyszczony poprzez kultywowanie przyjaźni w stosunku do tych, którzy są szczęśliwi, współczucia dla tych, którzy cierpią, dobrej woli w stosunku do osób prawych i obojętności w stosunku do tych, których postrzegamy jako złych.“ (maitrikarunamuditopeksanam sukhaduhkhapunyapunyavisayanam bhavanatas cittaprasadanam). Wjasa komentuje tę sutrę w następujący […] Czytaj dalej »