Boskie światło

Boskie światło

Ideał – koncepcja Boga/Absolutu Centralnym pojęciem nie tylko w wielu religiach, ale i w szkołach mistycznych jest pojęcie Boga. Często na skutek indoktrynacji podczas tego, co miało być edukacją religijną, wzdragamy się na to pojęcie. Jednak warto pamiętać, że...