Boskie światło

Ideał – koncepcja Boga/Absolutu Centralnym pojęciem nie tylko w wielu religiach, ale i w szkołach mistycznych jest pojęcie Boga. Często na skutek indoktrynacji podczas tego, co miało być edukacją religijną, wzdragamy się na to pojęcie. Jednak warto pamiętać, że jogini, mistycy patrzą na to z trochę innego, medytacyjnego, niedogmatycznego poziomu… […] Czytaj dalej »

Śmierć z perspektywy mistycznej

śmierć medytacja

Poniżej pozwalam sobie nakreślić z pamięci streszczenie najważniejszych tez mojej mowy z sufickiej ceremonii jedności ideałów religijnych, którą prowadziłem w Krakowie podczas spotkania medytacyjnego 20 września 2014. Zanim przejdziemy do samej treści warto zaznaczyć jeden fakt. Śmierć, szczególnie jeśli w jakiś sposób dotyka nas osobiście, jest tematem bardzo złożonym, przykrym, […] Czytaj dalej »

Ezoteryczna koncepcja ciała w wedancie: 5 kośi (powłok) z perspektywy psychologicznej

Ezoteryczna koncepcja ciała jest jednym ze sposobów obrazowania procesu transformacji adepta podążającego ścieżką medytacyjną, jedną z istotnych koncepcji psychologii kontemplacyjnej. Oczywiście najbardziej znaną mistyczną koncepcją ciała jest tantryczny model ćakr i nadi. Dziś jednak 2 słowa o wedantycznym systemie 5 kośi (powłok), który wywodzi się już z Upaniszad, a rozwinięty […] Czytaj dalej »