Otwarta Droga: mistycyzm na co dzień

Maciej Wielobób otwarta droga sufizm uniwersalny mistycyzm medytacja

Wznieś nas ponad podziały i różnice, które dzielą ludzi… (Hazrat Inayat Khan) Poniżej, w skrótowej, ale – mam nadzieję – zrozumiałej formie, przekazuję czym jest Otwarta Droga, ścieżka medytacyjna, której nauczam. Jeśli zechcecie przeczytać poniższy tekst to będę Wam osobiście wdzięczny za przeczytanie go w całości, dzięki czemu otrzymacie możliwie […] Czytaj dalej »

Modlitwy Hazrata Inayata Khana

Modlitwa medytacja mistycyzm

Modlitwa jest jedną z najbardziej istotnych praktyk w wielu ścieżkach medytacyjnych. Oczywiście współcześnie wiele osób czuje się obco z tego typu praktyką, często w efekcie indoktrynacji, której doświadczyli w młodości, z kolei inni czują modlitwę jako coś naturalnego i oczywistego. Nie będę się tutaj wgłębiał w teoretyczne rozważania na temat […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych! (żelazna zasada 9)

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 8 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 9. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych. Na duchowej ścieżce musimy zrównoważyć dwie – wydawałoby się, że będące nie do pogodzenia – […] Czytaj dalej »

Czilla – osobiste wyzwanie na medytacyjnej ścieżce

Na medytacyjnej ścieżce, obok różnego typu praktyk formalnych, które nauczyciel może zalecić uczniowi do praktyki, funkcjonuje też czilla – osobiste wyzwanie. Jest to kluczowa praktyka w niektórych szkołach sufizmu uniwersalnego (szczególnie w nurcie Drogi Sufich – the Sufi Way, wywodzącym się z nauczania Fazala Inayata Khana). Czille są uświęconymi tradycją […] Czytaj dalej »

Praktyka miłości w życiu codziennym

W kilku postach, m.in. tutaj, wspominałem o trzech ścieżkach mistycznych: ścieżce wiedzy, ścieżce działania i ścieżce miłości. Dla wielu szkół, ze szczególnym wskazaniem na indyjskie tradycje bhakti i szkóły sufickie, szczególnie istotna jest ścieżka miłości, zazwyczaj identyfikowana (słusznie) z mistyczną, boską, absolutną miłością. Jednakże sufi uniwersalni doradzają nam, by odnajdywać […] Czytaj dalej »

Suficka ceremonia jedności ideałów religijnych

Sufizm uniwersalny, który jest moją praktyką od 1994 roku i który opisywałem tutaj, wyróżnia się na tle innych szkół medytacyjnych przede wszystkim silnym zaakcentowaniem 2 elementów: (1) docenienia życia codziennego jako elementu praktyki i zaakcentowania istotności harmonii pomiędzy praktyką medytacyjną a życiem rodzinnym, zawodowym itp. oraz (2) podkreślaniem koncepcji jedności […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów: widzenie dobrego w złym, a złego w dobrym

Po pierwszym etapie medytacyjnego treningu poglądów, jakim jest uczenie się głębokiego rozumienia poglądów innych ludzi, przychodzi czas na kolejny etap pracy, który Inayat Khan opisuje w ten sposób: Drugim krokiem jest nauczyć się widzieć dobre w złym i złe w dobrym. Jest to oczywiście kolejna praktyka, którą należy ćwiczyć w […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów w praktyce: rozumienie innych punktów widzenia

Inayat Khan pisze o sufizmie uniwersalnym: Nie można sufizmu nazwać religią, ponieważ jest on wolny od zasad, wyróżnień i rozróżnień, a więc podstaw, na których religie są budowane; nie może też być nazwany filozofią, jako że filozofia naucza badania natury ludzkiej poprzez jej jakości i odmiany, podczas gdy sufizm uczy […] Czytaj dalej »

O cierpliwości z perspektywy medytacji…

medytacja cierpliwość maciej wielobób

Hazrat Inayat Khan tak pisze o cierpliwości: Cierpliwość jest alchemicznym procesem, przez który przechodzi dusza, by stać się klejnotem. Dusze, które wzniosły się ponad ziemskie ograniczenia i troski, ponad fałsz tego świata, są to dusze, które przeszły próbę cierpliwości. Cierpliwość, nieprzywiązanie, wytrzymałość i wytrwałość… Choć nie zawsze mówi się o […] Czytaj dalej »

Jak uczynić każde nasze działanie modlitwą, medytacją…

Hazrat Inayat Khan: Nie myślcie, że chodzenie do świątyni, modlenie się czy siedzenie w ciszy są jedynymi drogami rozwoju duchowego. (…) To wszystko zajmuje niewiele czasu, to jest tylko trochę pracy w kierunku naszego rozwoju. (…) Dlatego właśnie każdy ruch w ciągu dnia powinien być wykonany uważnie, z koncentracją. Ale […] Czytaj dalej »

Sufizm uniwersalny. Równowaga między medytacją a życiem społecznym

sufizm uniwersalny medytacja Maciej Wielobób

Codziennie wszyscy w mniej lub bardziej subtelny sposób doświadczamy cierpienia, czy to doznając dosłownego bólu, czy też nie radząc sobie z emocjami, odczuwając brak koncentracji, brak życiowej skuteczności w jakiejś dziedzinie, niespełnienie czy niepełną harmonię w relacjach z innymi, a może doświadczając po prostu nieokreślonej tęsknoty. Naturalną konsekwencją odczuwanego cierpienia […] Czytaj dalej »

Wprowadzenie do medytacji

medytacja Maciej Wielobób

Medytacja jest esencją tradycji jogi Pomimo, iż współcześnie joga wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z asanami, to niewątpliwie jej esencją i zasadniczą praktyką zarazem jest medytacja. Nie będziemy mieć co do tego wątpliwości, jeśli prześledzimy nauczanie tradycyjnych ścieżek jogicznych: przedklasycznych joginów z Upaniszad i eposów indyjskich, ścieżkę Patańdżalego, różne […] Czytaj dalej »