Medytacja: uważność oddechu

Medytacja: uważność oddechu

Wprowadzenie do uważności oddechu Oddech dla mistyków czy joginów miał i ma bardzo duże znaczenie i to bynajmniej nie ze względu na to, że oddychanie jest nam niezbędne do życia. W rzeczywistości dla mistyka oddech ma 3 wymiary. Pierwszy jest najbardziej oczywisty dla...