Miłość, emocje i intelekt na ścieżce mistycznej

Dr Alireza Nurbakhsh, aktualny szejk/pir zakonu Nimatullahi, tłumacząc w następujący sposób to, że mistycy suficcy wybierają ścieżkę miłości zamiast drogi rozumowej, dokonuje pewnej krytyki intelektu. Twierdzi on, że intelekt służył z perspektywy ewolucyjnej do przetrwania i z czasem zaczął służyć nie tylko do przetrwania fizycznego, ale także do przetrwania przekonań, […] Czytaj dalej »

3 pola służby na mistycznej ścieżce

W sufickim porannym rytuale uważności, który polecam podążającym ścieżką Otwartej Drogi, adept po uruchomieniu uważności oddechu i wejściu w stan Obecności, wypowiada formułę: Niech będzie mi dane być dziś na służbie. Wbrew oskarżeniom przeciwników mistycyzmu, którzy twierdzą, że adepci medytacji są skupieni na sobie, tak naprawdę ścieżka duchowa opiera się na […] Czytaj dalej »

Zasady mistycznej ścieżki uważności

medytacja uważność mistycyzm

Ścieżka mistyczna, choć może wydawać się trudna do uporządkowania, rządzi się jednak pewnymi prawidłami, które czynią drogę bardziej owocną. Wielu mistyków ujmowało te prawidła w zasady postępowania na ścieżce. Dziś przedstawiam 8 zasad ścieżki mistycznej wg Abdula Khaliqa Ghujduwaniego (zm. 1179), jednego z sufickich mistrzów, z których nauczania wyrosła później ścieżka Nakshbandhi (+ wspominam […] Czytaj dalej »

Przebaczanie sobie i innym

przebaczenie wybaczenie miłość Maciej Wielobób

Każdy z nas ma swoją historię, naznaczoną mniej lub bardziej krzywdą, wyrządzoną nam przez obcych i bliskich ludzi, ale również przez samych siebie. Poczucie krzywdy często warunkuje nasze funkcjonowanie jeszcze wiele lat po wystąpieniu zdarzenia, które je spowodowało. A jednak trudno nam je pozostawić, odpuścić i wybaczyć. Choć to właśnie […] Czytaj dalej »

Praktyka miłości w życiu codziennym

W kilku postach, m.in. tutaj, wspominałem o trzech ścieżkach mistycznych: ścieżce wiedzy, ścieżce działania i ścieżce miłości. Dla wielu szkół, ze szczególnym wskazaniem na indyjskie tradycje bhakti i szkóły sufickie, szczególnie istotna jest ścieżka miłości, zazwyczaj identyfikowana (słusznie) z mistyczną, boską, absolutną miłością. Jednakże sufi uniwersalni doradzają nam, by odnajdywać […] Czytaj dalej »

Czy to, co chcę powiedzieć lub zrobić jest piękne?

medytacja Maciej Wielobób

Kiedyś już podejmowałem na blogu próbę odpowiedzi na pytanie jak zweryfikować podejmowane przez nas działania, najlepiej zanim podejmiemy to działanie. Oprócz opisanych przeze mnie tam sposobów jest jeden szczególny, który odnosi się do najważniejszej dla uniwersalnych sufich triady wartości, a mianowicie do Miłości, Harmonii i Piękna. Zanim podejmiemy jakieś działanie […] Czytaj dalej »

Boskie światło

Ideał – koncepcja Boga/Absolutu Centralnym pojęciem nie tylko w wielu religiach, ale i w szkołach mistycznych jest pojęcie Boga. Często na skutek indoktrynacji podczas tego, co miało być edukacją religijną, wzdragamy się na to pojęcie. Jednak warto pamiętać, że jogini, mistycy patrzą na to z trochę innego, medytacyjnego, niedogmatycznego poziomu… […] Czytaj dalej »

Podążam za religią miłości ~ Ibn Arabi

sufizm medytacja

Ibn Arabi, jeden z najwybitniejszych nauczycieli sufickich, tak odnosi się do kwestii religii: Moje serce zawiera w sobie każdą formę, zarówno pastwisko dla gazeli, jak i klasztor chrześcijańskich mnichów. Jest świątynia dla wyznawców bożków, i święty ołtarz dla pielgrzymów. Jest tablica Tory i sury Koranu. Podążam za religią Miłości i […] Czytaj dalej »

Wewnętrzny spokój

medytacja Maciej Wielobób

Z jednej strony spokój nie jest wiedzą ani siłą ani radością, a z drugiej jest tym wszystkim. Spokój daje radość, spokój inspiruje nas wiedzą rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w spokoju odnajdujemy Boską Obecność. Hazrat Inayat Khan Czym jest wewnętrzny spokój? Wiele osób powie, że wewnętrzny spokój jest celem mistycznej […] Czytaj dalej »

Psychologia sufizmu: etapy rozwoju na ścieżce medytacji

Jedną z bardziej interesujących koncepcji psychologii kontemplacyjnej, obok psychologii jogi Patańdźalego i opisywanej ostatnio na blogu tantrycznej ezoterycznej koncepcji ciała, jest koncepcja psychologii sufich. Przedstawiam ją poniżej w stosunkowo zwartej formie, a osoby, które chciałyby poszerzyć temat pozwalam sobie odesłać do rozdziału na ten temat w mojej ksiażce „Medytacja w […] Czytaj dalej »