Otwarta Droga: mistycyzm na co dzień

Maciej Wielobób otwarta droga sufizm uniwersalny mistycyzm medytacja

Wznieś nas ponad podziały i różnice, które dzielą ludzi… (Hazrat Inayat Khan) Poniżej, w skrótowej, ale – mam nadzieję – zrozumiałej formie, przekazuję czym jest Otwarta Droga, ścieżka medytacyjna, której nauczam. Jeśli zechcecie przeczytać poniższy tekst to będę Wam osobiście wdzięczny za przeczytanie go w całości, dzięki czemu otrzymacie możliwie […] Czytaj dalej »

Modlitwy Hazrata Inayata Khana

Modlitwa medytacja mistycyzm

Modlitwa jest jedną z najbardziej istotnych praktyk w wielu ścieżkach medytacyjnych. Oczywiście współcześnie wiele osób czuje się obco z tego typu praktyką, często w efekcie indoktrynacji, której doświadczyli w młodości, z kolei inni czują modlitwę jako coś naturalnego i oczywistego. Nie będę się tutaj wgłębiał w teoretyczne rozważania na temat […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych! (żelazna zasada 9)

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 8 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 9. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych. Na duchowej ścieżce musimy zrównoważyć dwie – wydawałoby się, że będące nie do pogodzenia – […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów w praktyce: wejście w sens abstrakcji

Pisałem już wcześniej o sufickim treningu poglądów, który ma celu oczyszczenie umysłu, także z przywiązania do własnych poglądów i opinii (a jak mówi Idries Shah „Opinia to najczęściej coś, co ludzie posiadają, gdy brakuje im wyczerpujących informacji na jakiś temat”.). Dotychczas omawialiśmy 3 z 5 etapów tego procesu oczyszczania umysłu: […] Czytaj dalej »

Przebaczanie sobie i innym

przebaczenie wybaczenie miłość Maciej Wielobób

Każdy z nas ma swoją historię, naznaczoną mniej lub bardziej krzywdą, wyrządzoną nam przez obcych i bliskich ludzi, ale również przez samych siebie. Poczucie krzywdy często warunkuje nasze funkcjonowanie jeszcze wiele lat po wystąpieniu zdarzenia, które je spowodowało. A jednak trudno nam je pozostawić, odpuścić i wybaczyć. Choć to właśnie […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie przywłaszczaj tego, co nie należy do Ciebie (żelazna zasada 5)

Po 40 dniach praktyki czwartej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach i o sposobie ich praktykowania przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki piątej żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie przywłaszczaj tego, co nie należy do Ciebie. To ważna praktyka dla nas, by odnaleźć swoje miejsce w swoich powinnościach (dharmie), […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów w praktyce: deidentyfikacja

Po pierwszym etapie medytacyjnego treningu poglądów, jakim jest uczenie się głębokiego rozumienia poglądów innych ludzi i drugim, jakim jest uczenia się dostrzegania dobrego w złym, a złego w dobrym, przychodzi czas na kolejną fazę medytacyjnego treningu poglądów – deidentyfikację, rozluźnienie swojej identyfikacji z ciałem, umysłem i wszystkim, z czym się […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie wykorzystuj czyjejś ignorancji (żelazna zasada 3)

Po minimum 40 dniach praktyki drugiej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki trzeciej, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie wykorzystuj czyjejś ignorancji! To bardzo doniosła zasada, pozwalająca kształtować wewnętrzną uczciwość. Wszak kuszące może być wykorzystanie czyjejś niewiedzy, można skorzystać, a pokrzywdzony być może nigdy w […] Czytaj dalej »

Suficka ceremonia jedności ideałów religijnych

Sufizm uniwersalny, który jest moją praktyką od 1994 roku i który opisywałem tutaj, wyróżnia się na tle innych szkół medytacyjnych przede wszystkim silnym zaakcentowaniem 2 elementów: (1) docenienia życia codziennego jako elementu praktyki i zaakcentowania istotności harmonii pomiędzy praktyką medytacyjną a życiem rodzinnym, zawodowym itp. oraz (2) podkreślaniem koncepcji jedności […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów: widzenie dobrego w złym, a złego w dobrym

Po pierwszym etapie medytacyjnego treningu poglądów, jakim jest uczenie się głębokiego rozumienia poglądów innych ludzi, przychodzi czas na kolejny etap pracy, który Inayat Khan opisuje w ten sposób: Drugim krokiem jest nauczyć się widzieć dobre w złym i złe w dobrym. Jest to oczywiście kolejna praktyka, którą należy ćwiczyć w […] Czytaj dalej »

Medytacyjny trening poglądów w praktyce: rozumienie innych punktów widzenia

Inayat Khan pisze o sufizmie uniwersalnym: Nie można sufizmu nazwać religią, ponieważ jest on wolny od zasad, wyróżnień i rozróżnień, a więc podstaw, na których religie są budowane; nie może też być nazwany filozofią, jako że filozofia naucza badania natury ludzkiej poprzez jej jakości i odmiany, podczas gdy sufizm uczy […] Czytaj dalej »

O cierpliwości z perspektywy medytacji…

medytacja cierpliwość maciej wielobób

Hazrat Inayat Khan tak pisze o cierpliwości: Cierpliwość jest alchemicznym procesem, przez który przechodzi dusza, by stać się klejnotem. Dusze, które wzniosły się ponad ziemskie ograniczenia i troski, ponad fałsz tego świata, są to dusze, które przeszły próbę cierpliwości. Cierpliwość, nieprzywiązanie, wytrzymałość i wytrwałość… Choć nie zawsze mówi się o […] Czytaj dalej »