Moje uczciwe ja: Nie krzywdź nikogo po to, by uzyskać korzyści dla siebie (żelazna zasada 10)

ahimsa Maciej Wielobób

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 9 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 10. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie krzywdź nikogo po to, by uzyskać korzyści dla siebie. Jeśli nie stykacie się z ideą i praktyką 40 zasad […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych! (żelazna zasada 9)

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 8 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 9. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie szukaj zysku kosztem innych. Na duchowej ścieżce musimy zrównoważyć dwie – wydawałoby się, że będące nie do pogodzenia – […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Udzielaj pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują (żelazna zasada 8)

Po minimum 40 dniach praktyki żelaznej zasady 7 (wszystkim 40 zasadom i sposobowi ich praktyki możesz się przyjrzeć tutaj), przechodzimy do praktyki 8. żelaznej zasady, która brzmi: Moje uczciwe ja: Udzielaj pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Hazrat Inayat Khan w 8 żelaznej zasadzie zachęca, by udzielać pomocy każdej osobie, która […] Czytaj dalej »

Krótko o uzasadnianiu swoich zachowań…

Jakże często pozwalamy sobie na jakieś niewłaściwe zachowanie, które nam się tak naprawdę nie podoba, uzasadniając to tym, że ktoś inny zachował się w określony sposób, być może nas skrzywdził. Tak naprawdę zachowanie innej osoby nie uzasadnia naszej agresywnej reakcji wobec niej. Nasze zachowanie musimy opierać na tym, co jest […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie wykorzystuj czyjejś ignorancji (żelazna zasada 3)

Po minimum 40 dniach praktyki drugiej żelaznej zasady (o wszystkich 40 zasadach przeczytaj tutaj), przechodzimy do praktyki trzeciej, która brzmi: Moje uczciwe ja: Nie wykorzystuj czyjejś ignorancji! To bardzo doniosła zasada, pozwalająca kształtować wewnętrzną uczciwość. Wszak kuszące może być wykorzystanie czyjejś niewiedzy, można skorzystać, a pokrzywdzony być może nigdy w […] Czytaj dalej »

Moje uczciwe ja: Nie składaj fałszywych oświadczeń (Żelazna zasada I)

Maciej Wielobób medytacja

Praktyki etyczne są bardzo ważnym aspektem pracy nad sobą na medytacyjnej ścieżce z 2 powodów: (1) Po pierwsze umożliwiają skonfrontowanie się ze swoim systemem wartości i zbadanie czy postępujemy zgodnie z nim. (2) Po drugie dają nam możliwość zmiany określonych postaw i zachowań w naszym życiu, a co za tym […] Czytaj dalej »

Jak uczynić każde nasze działanie modlitwą, medytacją…

Hazrat Inayat Khan: Nie myślcie, że chodzenie do świątyni, modlenie się czy siedzenie w ciszy są jedynymi drogami rozwoju duchowego. (…) To wszystko zajmuje niewiele czasu, to jest tylko trochę pracy w kierunku naszego rozwoju. (…) Dlatego właśnie każdy ruch w ciągu dnia powinien być wykonany uważnie, z koncentracją. Ale […] Czytaj dalej »