Śmierć z perspektywy mistycznej

śmierć medytacja

Poniżej pozwalam sobie nakreślić z pamięci streszczenie najważniejszych tez mojej mowy z sufickiej ceremonii jedności ideałów religijnych, którą prowadziłem w Krakowie podczas spotkania medytacyjnego 20 września 2014. Zanim przejdziemy do samej treści warto zaznaczyć jeden fakt. Śmierć, szczególnie jeśli w jakiś sposób dotyka nas osobiście, jest tematem bardzo złożonym, przykrym, […] Czytaj dalej »